115 éves a Magyarországi Eszperantó Szövetség

Tisztelt Eszperantisták !

A Magyarországi Eszperantó Szövetség 2017.március 1-én ünnepli megalakulásának 115. évfordulóját.

Szövetségünk az elnökség és a tagság harmonikus együttműködésének évszázados, szorgalmas munkájának köszönhetően ünnepelheti az évfordulót.

Ezen a napon emlékezünk meg azokról az eszperantistákról, akik nagyra becsült szellemi értéküket hagyták itt a mozgalomban az utókor számára, valamint emlékezzünk vissza számtalan eseményre.

Egyúttal köszönetet mondok az eszperantó élet jeles személyiségeinek, akik jelenleg is fáradoznak közös ügyünkért, a nemzetközi nyelvért.

Az elnökség nevében kívánok minden magyar eszperantistának jó egészséget, együttműködést, lankadatlan lelkesedést a sikeres tevékenységhez.

mellékletben olvasható Rátkai Árpád írása a Magyar Eszperantisták Egylete megalakulásáról.

Tisztelettel:

Eszes Mária
Magyarországi Eszperantó Szövetség
elnök

Estimataj Esperantistoj!

La 1-an de marto 2017 ni solenas la 115-an  datrevenon de fondiĝo de la Hungaria Esperanto -Asocio.

Nia Asocio povas danki al la jarcenta diligenta, harmonia kunlaboro de la estraro kaj membraro, ke ni nun povas soleni la datrevenon.

Dum tiu ĉi tago ni memoru pri la Esperantistoj, kiuj  lasis siajn grandvalorajn, intelektajn laborojn en nia movado por la postepoko, kaj rememoru pri la sennombraj renomaj okazaĵoj.

Samtempe mi dankas al la eminentaj personecoj de la Esperanta vivo, kiuj ankaŭ nuntempe penas por nia komuna afero,  por la Internacia Lingvo.

En la nomo de la estraro mi deziras al ĉiuj hungaraj Esperantistoj bonan sanon, kunlaboron, nelasiĝeblan entuziasmon por la plua sukcesa agado.

En la aldonaĵo legeblas (hungarlingva) artikolo de S-ro Árpád Rátkai pri fondiĝo de Societo de Hungaraj Esperantistoj.

Kun estimo:

Mária Eszes
Hungaria  Esperanto – Asocio
prezidantino