Ünnepeljük együtt az Eszperantó Világnapját, július 26-át!

Ünnepeljük együtt az Eszperantó Világnapját, július 26-át!

Talán egy napon az ENSZ és az UNESCO úgy dönt, hogy elismeri az eszperantó hozzájárulását a világbékéhez és a globális kommunikációhoz az Eszperantó Napjának elismerésével – de csak akkor, ha mi magunk nyilvánosan ünnepeljük ezt a napot.

Július 26-a az aktív eszperantisták számára jól ismert dátum. Ekkor, 1887-ben jelent meg Zamenhof úgynevezett Első könyve, és útjára indult az eszperantó.

2023. július 26-án tehát, a nemzetközi nyelv fennállásának 136. évfordulóját ünnepeljük. Július az az időszak, amikor számos eszperantó eseményre kerül sor. Az északi féltekén ez a kongresszusok szezonja, például Franciaországban 2023. júliusában lesz a SAT Kongresszus, a Cserkésztábor és az Eszperantó Családok Találkozója, Lengyelországban a Lengyel Eszperantó Kongresszus, és természetesen Olaszországban a Világkongresszus.

A déli féltekén ez a helyi rendezvények időszaka, amikor helyi és regionális csoportok találkoznak. Ám az ilyen események meghirdetésekor általában nem fordítanak figyelmet arra, hogy július a Nemzetközi Nyelv hónapja , mert ebben a hónapban, 1887-ben Varsóban megszületett az új nyelv.

És ha az eszperantisták nem figyelnek, miért figyelne a világ többi része?

Ha azt akarjuk [és akarjuk], hogy a világ elismerje az eszperantót, és ha mi magunk is meg akarjuk ünnepelni a nyelv születésnapját, akkor érdemes az Eszperantó Napot mozgalmi tevékenységünkhöz kapcsolni.

A helyi csoportoknak nem lenne nehéz az online és a tömegtájékoztatási eszközök segítségével felhívni a közvélemény figyelmét a napra. Nem lenne nehéz tájékoztatni a helyi hatóságokat, és figyelmet szentelni ennek a napnak az adott hónap eszperantó eseményeiben. Milyen egyszerű és szép módszer ez, amellyel felhívhatjuk a figyelmet a nemzetközi nyelv vívmányaira és jövőbeli lehetőségeire! Ez az UEA külső eredményességét is segítené.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete és az UNESCO egy egész sor úgynevezett „megfigyelést” tart az év során: konkrét napokon, amikor különös figyelmet fordítanak az emberi jogokra, a toleranciára vagy a békére. Az UEA gyakran különleges nyilatkozatokkal jelöli meg ezeket a napokat. Ezen napok között vannak már olyanok is, amik bizonyos nyelveknek a világ kultúrájához való hozzájárulására hívják fel a figyelmet – ezek nem csak az ENSZ és az UNESCO hivatalos nyelvei, hanem olyan nyelvek is, mint a szuahéli, vagy a portugál.

Ezért a következőket kérjük az eszperantistáktól: határozzátok el magatokat, hogy saját városotokban úgy ünnepeljétek meg az eszperantó születésnapját, hogy nemcsak rendezvényeket szerveztek, hanem ezekre felhívjátok a figyelmet a helyi médiában, a helyi információ-szolgáltatásban.

Ez nagyban felhívja a figyelmet munkánkra és céljainkra is!

Mindeközben az UEA már az elmúlt években elkezdte ráirányítani az UNESCO figyelmét arra, hogy nyilvánítsa július 26-át ”nemzetközi eszperantó nappá” , ilyesmit az UNESCO Közgyűlése időről időre meg is tesz számos nyelv esetében, legutóbb a szuahélinek lett „világnapja”.

Ez azonban csak akkor sikerül, ha az UNESCO tagállamai javasolják, és a többi tagállam megszavazza. Tehát egy nagyon ambiciózus projektről van szó: olyan nemzeti tagszervezeteink együttműködését keressük, amelyeknek jó kapcsolatai vannak a nemzeti UNESCO-bizottságokkal.

Számosnak van ilyen kapcsolata. A célba érésünk sikerülhet, ha nem a 2023-as közgyűlésen, akkor 2025-ben. Addig is az a tevékenység, amely során az UNESCO bizottságokat és a külügyminisztériumokat tájékoztatjátok az eszperantóról, nem vész kárba, része lesz az eszperantóról szóló közös információs munkánknak.

Az UEA vezetősége hamarosan pontosabb instrukciókkal fogja ellátni aktivistáinkat a követendő stratégiánkkal kapcsolatban.

Összefoglalva: olyan tevékenységet kínálunk, amelynek két arca kiegészíti egymást. Ha július 26-át ünnepeljük, a világot is erre hívhatjuk majd – és ezzel az eszperantót a hatékony nemzetközi kommunikáció eszközévé fejleszthetjük. Az UNESCO-nál az Eszperantó Világnapja alkalmából indított akciónk pedig jelentősen hozzájárul az eszperantó valódi és hasznos nyelvként való hivatalos elismeréséhez.

Esperanto folyóirat, 1377(3) 2023. március 56. oldal
Renato Corsetti,
François Lo Jacomo,
Humphrey Tonkin