Fajszi Károly emlékezete

Szerdán, 2011. április 27-én a Bródyban tartottuk megemlékezésünket Fajszi Károlyról, aki 2011. április 25-én lett volna 100 éves. Szabó Imre, MESZ elnök köszöntötte a jelenlévőket. Utána Marosvölgyi Anna az Országos Idegennyelvű Könyvtár munkatársa, a Fajszi Károly Eszperantó Gyűjtemény gondozója tartotta meg megemlékezését Károly bácsiról, aki eszperantó nyelvtanára is volt Annának. Itt szó esett arról is, hogy vannak újságok az OIK 3. emeletén, nem úgy gondoskodva róluk, ahogy kellene. Sajnos, Anna semmilyen segítséget nem kapott, hogy ne így legyen.

Anna után Szabó Imre megemlékezését hallgattuk nagy érdeklődéssel.

Juhász Éva visszaemlékezése következett, aki nem csak arról az időről beszélt, amikor tanítványa volt Károly bácsinak, hanem arról az időszakról is, amikor Károly bácsi visszaköltözött szülőfalujába.

Barducz Erika is visszaemlékezett, a Postás Művelődési Házban tartott klubösszejövetelekről.

Ludoviko Molnár visszaemlékezése az 1966 és néhány azt követő évet foglalta magába.

Máté Sándor is volt tanítványként emlékezett vissza Károly bácsira.

Bartek Anna volt tanítványként, volt segítőként mondta el visszaemlékező
gondolatait.

Károly bácsi emléke szívünkben örökké megmarad.

Szombaton öt fős kis csapat vett részt a Fajszi Karcsi bácsi emlékére megtartott koszorúzáson. Szabó Imre elnök ünnepi beszéde után Bartek Anna a Magyarországi Eszperantó Szövetség, Marosvölgyi Anna az Országos Idegennyelvű Könytár részéről helyezték el koszorúikat.

Bartek Anna / Anjo Amika