Az Eszperantó Világszövetség üzenete az Erőszakmentesség
világnapján

Az Eszperantó Világszövetség üzenete az Erőszakmentesség világnapján, 2022. október 2-án

Mesaĝo de Universala Esperanto-Asocio okaze de la Internacia Tago de Senperforto.

Az Erőszakmentesség világnapja az erőszakmentesség elvét kívánja előmozdítani a béke, tolerancia és kölcsönös megértés kultúrájához vezető útként. Az erőszakmentesség szorosan kötődik az emberi jogok, az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásához, a demokráciához és az általános fejlődéshez.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) államokat egyesít, ezek viszont emberi közösségek. Az erőszakmentesség eszméje azon az eszmén alapszik, hogy a kormányok erőszakmentes működéséhez szükség van a nép egyetértésére és együttműködésére. A tagállamok elfogadták az ENSZ Alapokmányát, az Emberi jogok egyetemes nyilatkozatát és a békés társadalmakat célzó egyéb nemzetközi egyezményeket. Ezért a világnap keretében az Eszperantó Világszövetség szerte a világon felhívja a figyelmet az emberi jogok tiszteletben tartására, a szabad véleménynyilvánítás jogára, a békés célú szervezkedés jogára és az állampolgárok saját országuk irányításában való részvétele jogára. Ezek a jogok olyan eszközök, amelyek révén az országok igazi közösségekké válnak, amelyekben a sokféleség és a különbözőségek ellenére mindenki szabad és egyenlő, társadalmi szinten együttműködő. Nem véletlen, hogy ez a nap egybeesik Mahatma Gandhi születésnapjával, október 2-ával. E világszerte elismert vezető tevékenysége az erőszakmentességet politikai cselekedetként határozta meg a társadalmi változások elérése érdekében az élethez, szabadsághoz és biztonsághoz való legmagasabb rendű jogok megsértése nélkül. Ez a társadalmi elfogadáshoz és az igazságossághoz vezető egyetlen út.
 
Az Eszperantó Világszövetség síkra száll azért, hogy a világon minden állampolgár számonkérhesse saját kormányán az elfogadott megállapodások teljesítését. Egyúttal arra ösztönöz, hogy minden egyén gyakorolja az erőszakmentességet mindennapi élete során. Nekünk az eszperantó, e nemzetközi nyelv művelőinek kifejezett célunk az erőszakmentességre és ennek általános tudatosítására való nevelés, mert az erőszakmentességet pozitív együttéléssel és együttműködéssel, egymás őszinte megismerésével és akadálytalan együttlétekkel lehet megtanulni. Az eszperantó révén számos területen elősegítjük az emberi kapcsolatokat: a békétől az állampolgárságig, a neveléstől a tudományig, az ökológiától a szolidaritásig.

Támogatjuk a nyelvi igazságosságot, hogy az egyes nyelvek beszélőinek joguk legyen társulni és nemzetközi támogatásra szert tenni annak érdekében, hogy bátran kinyilváníthassák, hogy mit akarnak és várnak el kormányaiktól, hogy milyen társadalmat szeretnének. Az eszperantó révén a nyelveken átívelő hidat kínálunk az emberek közötti megértés és tisztelet növelése érdekében.

Számunkra az ember az elsődleges. Ez az út mindannyiunk számára egy jobb világ felé vezet el, amelyben megoldást találhatunk a bolygónkat érintő számos problémára.

Fordította Horváth József – Tradukis Jozefo HORVATH el originalo de UEA