A mai dátum nagyon fontos az eszperantistáknak

A 135 évvel ezelőtti napot, 1887. július 26-át tekintjük az eszperantó nyelv születésének, ugyanis a nyelv megalkotója Ludoviko Zamenhof (varsói orvos) ezen a napon kapta meg a cári cenzor engedélyét – akkoriban a mai Lengyelország a cári Orosz Birodalom része volt – a később Unua Libro- ként (Első Könyv) emlegetett első brosúrájának kiadására.

A vékony füzet címe magyar fordításban: Dr. Esperanto: Nemzetközi nyelv.

A mű először oroszul, utána lengyelül, majd egyidőben franciául és németül jelent meg, majd a következő évben angolul. Az „eszperantó” szó (jelentése: „remélő”) ekkor még szerzőjének álneve volt, csak később kezdték használni a nyelv megnevezésére. Ezt a napot világszerte megünneplik az eszperantisták. A Budapesti Eszperantó Klubnak éppen ma van a rendszeres összejöveteli napja, így a program természetesen kapcsolódik a mai eseményhez.

Igen, ez a „mesterséges nyelv” már 135 éve bizonyítja életképességét, és mint élő nyelv funkcionál a nemzetközi érintkezésben, hiszen szinte minden országban élnek és tevékenykednek eszperantisták.

Mézes Gyöngyi
a MESZ elnöke