2023. február 21. – Az Anyanyelv Nemzetközi Napja

Az Anyanyelv Nemzetközi Napja ‒ 2023. február 21.

Az Eszperantó Világszövetség üzenete Az Anyanyelv Nemzetközi Napja alkalmából, 2023. február 21-én

Az anyanyelv nemzetközi napja jó alkalom arra, hogy felhívjuk a figyelmet az anyanyelven történő iskolai oktatás fontosságára. A gyermekek azon a nyelven tanulnak legjobban, amelyet leginkább értenek, azonban gyakran olyan nyelven kénytelenek tanulni, amelyet nem tökéletesen vagy egyáltalán nem értenek. Ennek következtében kevesebb ismeretet sajátítanak el, elveszítik motivációjukat a művelődésre, és kevésbé lesznek képesek tájékozódni a modernitásban. A Világbank legutóbbi felmérése megállapítja, hogy az alacsony vagy közepes jövedelmű országokban élő tanulók majdnem 37 százaléka olyan nyelven tanul, amelyet nem ért. A nyelvi jogok és a tanuláshoz való jog szorosan összefügg egymással.

A nyelvek tiszteletben tartásával elősegítjük az egységet a különbözőségben és a népek kölcsönös megértését. Ezen kívül a kulturális és nyelvi sokszínűség a fenntartható társadalmak alapját képezi.

A nyelv fontos szerepet játszik a fejlődésben, amennyiben a kulturális sokféleség és a kultúrák közötti párbeszéd előmozdítására használjuk. A nyelv révén erősíthetjük az együttműködést, az oktatást, a kölcsönös elfogadást, a kulturális örökséget, a tudományt és a politikában való aktív részvételt. A tolerancia és a tisztelet a fejlődés elengedhetetlen előfeltétele. A legfontosabb pedig az, hogy a nyelvek révén hatékonyan és értő szellemben tudjuk elősegíteni az oktatást, a kulturális tevékenységeket és a gazdasági fejlődést.

Emlékeztetünk az UNESCO nyelveket és oktatást érintő három elvére: anyanyelvi oktatás (meglévő tudásra alapozva), nyelvek oktatása minden szinten (egyenlőség) és interkulturális nevelés. E három elv arra irányul, hogy magas színvonalú oktatást hozzunk létre, ugyanakkor előmozdítsuk olyan békés társadalmak kialakulását, amelyek tagjai tisztelik egymást.

A nyelv kultúrát és tudást közvetít és őriz meg; a kulturális csere pedig mindnyájunkat gazdagít. Az Eszperantó Világszövetség mint a nemzetközi viszonyokban adódó nyelvi problémák megoldásáért és a nemzetközi kommunikáció előmozdításáért munkálkodó szervezet csatlakozik az UNESCO felhívásához azzal a céllal, hogy elősegítse a világ népei által beszélt minden nyelv megőrzését és megóvását, közöttük a bennszülött nyelvekét is, amelyekre külön is figyelünk a bennszülött nyelvek UNESCO által meghirdetett évtizede kapcsán.

Az Eszperantó Világszövetség 1093. sz. sajtóközleménye
Fordította: Horváth József