La Esperanta Civito – Az Eszperantó Polgárság

La Esperanta Civito, de la dua al la tria jarkvino – Az Eszperantó Polgárság, a másodiktól a harmadik öt éves mandátumig

A Magyarországi Eszperantó Szövetség vezetőségének meghívására prof. Giorgio Silfer, író, költő, esszéista, publicista, még április 16-ig a jelenlegi konzul, tartott előadást 2012. január 25-én a MESZ-székhelyén: „La Esperanta Civito, de la dua al la tria jarkvino – Az Eszperantó Polgárság, a másodiktól a harmadik öt éves mandátumig”, amely előadás körülbelül negyedóra elteltével fórummá alakult át az előadó javaslatára. Az eseménynek 16 résztvevője volt.

Prof. Silfer röviden bemutatta az Esperanta Civito-t, amelyben felvázolta mikortól kezdődött el a funkciója a parlamentnek. Elmondta, hogy mennyi szenátusi tag került megválasztásra mind a három mandátum kezdete előtt. A Szenátus 19 főből áll, akik demokratikus megválasztásuk után öt éven keresztül teljesítik a csoportjukban vállalt feladatokat. A Szenátusban három csoport található: a zöldek, liberálisok, az un. vörös csoport, akik a munkásmozgalmat képviselik, s a fehér csoport, amely a keresztény értékeket képviseli. A tavalyi választások eredményeként újra a zöld csoport programja nyert, így 15 szenátusi tag foglal helyet a parlamentben, míg a másik kettő csoport 2-2 fővel jutott a parlamentbe. Az első olyan alkalom a mostani, hogy az Esperanta Civito létrejötte óta, hölgy lesz 2012. április 16-tól a konzul Marie-France Conde Rey személyében, aki francia eszperantista, pedagógus, az Eszperantista Feminista Mozgalom elnöke. Az Esperanta Civitonál a leköszönő konzul sosem jelölteti magát újra a posztra, így történt, hogy az első mandátumi időszak alatt prof. Walter Zelazny, a második alatt prof, Giorgio Silfer voltak a konzulok. A parlamentben a második nagy csoportot a 30 eszperantó szervezet két fős küldöttei képezik. Ez a Fórum.
Szóba került az Európa Tanács által kidolgozott közös vizsgarendszer is. Míg Magyarországon az Idegennyelvű Továbbképző Központban csak három szintet javasolnak az idegennyelvű vizsgáknál – B1, B2 és C1, a Kultura Centro Esperantista mind a hat szinten kidolgozta a vizsgateszteket úgy az írásbeli, mint a szóbeli nyelvvizsgákhoz (A1, A2, B1, B2, C1 és C2).

A fórum jellegű folytatásban a MESZ aktivitásáról is esett szó. Vendégünk megemlítette, hogy a MESZ-ben vannak esperanta civitanok, akik közül hárman jelen voltak a szerdai eseményen: Szabó Imre, a MESZ elnöke, dr. Nanovfszky György, az Esperanta PEN tagja és Bartek Anna, szenátusi tag, harmadszor újraválasztva. Nagyon lényeges az Esperanta Civito aktivistái részére a minden évben megrendezésre kerülő Nemzetközi Eszperantó Könyvtár Hét, amelyben az Országos Idegennyelvű Könyvtárnak van nagy szerepe a Fajszi-gyűjtemény és más Eszperantó nyelvű művek szempontjából.

Felmerült a kérdés, hogy a MESZ milyen utat választ, hogy újra visszanyerje azt az elánt, amely abban az időben volt, amikor nálunk is voltak Eszperantó Világkongresszusok, Tavaszi Fesztiválok keretében Eszperantó Színház és más Eszperantó rendezvények. Van egy videó film, amelynek a címe: Kiam Parizo estis Parizo ankaŭ por ni esperantistoj, eszperantó nyelvű dalokkal Nikolin’, belga eszperantista énekesnő előadásában. Miért ne lehetne egy másik videó film modern technikával készítve, amelyben egy magyar eszperantista énekes énekelne, s lehet, hogy 10 év múlva ugyanez fog elhangzani: Kiam Budapeŝto estis Budapeŝto ankaŭ por ni esperantistoj? Pont ezért, mert ilyenek a mai magyar eszperantós állapotok.
Itt az előadó arra is utalt, hogy Budapest újra lehetne az Eszperantó kultúra fővárosa, mint ahogy volt egy időszak, amikor Párizs töltötte be ezt a szerepet.

A jelenlevőket kérte prof. Silfer, hogy tegyenek fel kérdéseket, amelyeket Szabó Imre és Wacha Balázs tett fel az elhangzottakkal kapcsolatban.

Köszönetet az előadónak és mindazoknak, akik jelenlétükkel megtisztelték az előadásunkat és érdemben hozzá szóltak.

Bartek Anna/Anjo