Emléktáblát avattak Kalocsay Kálmán orvosprofesszor tiszteletére

2010. december 13-án délután emléktáblát avattak dr. Kalocsay Kálmán orvosprofesszor, világhírű eszperantó költő és műfordító tiszteletére. Az emléktáblát egykori lakóházának falán (Nyúl utca 4 szám) helyezték el ünnepség keretében. A Magyarországi Eszperantó Szövetség nevében Szabó Imre elnök üdvözölte a résztvevőket, majd köszönetet mondott mindazoknak, akik a tábla elhelyezése, elkészítése, az engedélyek megszerzése ügyében fáradoztak. Így többek között dr. Molnár Lajos, a budapesti eszperantó szakcsoport elnöke, dr. Vértes László, a Magyar Orvostörténelmi Társaság elnökségi tagja és jelen sorok írója, mint az Orvosegészségügyi Eszperantó Világszövetség (az UMEA) elnöke kaptak elismerést.

Rövid előadások hangzottak el Kalocsay Kálmánról, a költőről, valamint az orvosról. Kalocsay 1891-ben született Abaújszántón.  A budapesti orvosegyetemre 1909-ben iratkozott be, az eszperantó nyelvvel 1912-ben ismerkedett meg. A diploma megszerzése után 1916-ban hadnagyként szolgált az első világháborúban. A Fővárosi László Kórházban dolgozott 1920-tól 1966-ig, nyugdíjazásáig. Több tudományos fokozatot szerzett, 1963-ban címzetes egyetemi tanár lett. Számos tudományos dolgozata, szakkönyve jelent meg a fertőző betegségekről.

Első versgyűjteménye 1921-ben jelent meg Mondo kaj koro (Világ és szív) címmel. Később több más kötete is megjelent.  Verseiben megszólaltat minden emberi érzést, az örömet, a fájdalmat, a bizakodást. Műfordító munkássága is jelentős. Művészi fokon lefordította Shakespeare három művét (Lear király, Szentivánéji álom,  A vihar), Goethétől  a Római Elégiákat, Dante Pokolját. A magyar irodalomból Petőfi 130 versét Libero kaj amo (Szabadság, szerelem) címen, a János vitézt,  Madách: Ember tragédiáját. Gárdonyi Géza és Karinthy Frigyes egyes műveit. Nyelvészi munkássága is jelentős. Az 1966-ban  kiadott Rendszeres eszperantó nyelvtana jelentős segítséget nyújt főleg a felsőfokú eszperantó nyelvvizsgára készülőknek. A magyar eszperantista orvosok és az UMEA azon fáradozik, hogy Kalocsay Kálmánról  a Fővárosi László Kórházban is helyezzenek el emléktáblát, elismerve, hogy 46 évig ebben a kórházban dolgozott és mint orvos  is kiemelkedő munkásságot fejtett ki.

Dr. Ferenczy Imre