Elhunyt dr. Hegyi István

– Forpasis dr-o István HEGYI –

A Magyarországi Eszperantó Szövetség elnöksége nevében szomorúan és mély fájdalommal tudatom, hogy dr. Hegyi István eszperantista 2023. január 11-én, életének 96. évében elhunyt.
Távozása igen nagy veszteség az eszperantó közösségünkben.

Búcsúszertartása 2023. február 11-én lesz Balatonalmádiban, a vörösberényi római katolikus temetőben.

Nyugodjék békében!

La 11-an de januaro, 2023 en sia 96-a jaraĝo forpasis dr-ro István HEGYI, nia estimata, veterana esperantisto. Lia forpaso estas tre grava perdo por nia esperantista komunumo. Li ripozu en paco!

https://eo.wikipedia.org/wiki/Istv%C3%A1n_Hegyi_(esperantisto)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hegyi_Istv%C3%A1n_(orvos)

Dr. Hegyi István (1926-2023)

Kilencvenhat éves korában, 2023. január 11-én elhunyt dr. Hegyi István orvos, a hazai és a nemzetközi eszperantó mozgalom kiemelkedő részt vevője. A győri Bencés Gimnáziumban érettségizett 1945-ben. Ezt követően a debreceni Orvostudományi Egyetem hallgatója lett.  Tanulmányait azonban nem tudta folytatni, mert édesapját az akkori politikai rezsim állásából elbocsájtotta és így a család ellátatlan maradt. Ezért kimaradt az egyetemről és dolgoznia kellett.

Majd később sikerült bejutnia a szegedi Orvostudományi Egyetemre, ahol 1957-ben kapott orvosdoktori diplomát. Ezt követően a veszprémi kórházban kezdett dolgozni. Közben gyermekgyógyászati szakképesítést szerzett és ebben a munkakörben dolgozott 1968-ig. Ezután a Megyei Tanács Egészségügyi Osztály főorvosaként tevékenykedett nyugdíjazásáig (1991).

Az eszperantóval 1964-ben ismerkedett meg és kapcsolódott be a hazai és a nemzetközi mozgalomba. Veszprémben csoportot alakított. Az UMEA folyóiratában, a Medicina Internacia Revuo-ban (MIR) megjelent szakmai dolgozatáért 1973-ban UMEA-Shinoda Díjat kapott, elsőként az UMEA történetében (ezüstérem, oklevél és pénzjutalom). A MIR-ben 45 szakcikke jelent meg. A kétévenként megrendezett nemzetközi orvosi kongresszusokon (IMEK) is részt vett és előadásokat tartott.

A San Marinoi Nemzetközi Akadémia docense volt hosszú éveken át.  Több társadalmi munkájáért számos kitüntetést, elismerést kapott, így többi között a ”Pro Urbe” Veszprém Díjat is.

Szabadidejében többszáz festményt alkotott, ezeket néhány kiállításon is bemutatta. Készített még sok karikatúrát, rajzokat  és szórejtvényeket.

Távozása nagy veszteség az eszperantó mozgalomban. Emlékét megőrizzük, nyugodjék békében.

Dr. Ferenczy Imre

Búcsúzunk, emlékét kegyelettel megőrizzük.
Dr. Hegyi István családjának őszinte részvétünket fejezzük ki, mély együttérzéssel.

Kegyelettel:

Nagy János
gazdasági alelnök,
operatív vezető

D-ro István HEGYI (1926-2023)

En sia 96-a jaro, la 11-an de januaro 2023 forpasis en Budapeŝto  d-ro István Hegyi kuracisto, elstara partoprenanto de la Esperanto-movado. Li studis en la Benediktana Gimnazio de urbo Győr kaj faris abiturientan ekzamenon en 1945.

Poste li iĝis studento de la Medicina Universitato en urbo Debrecen. Lian patron la tiama politika reĝimo eksigis el sia laborposteno, tiel la familio restis sen mono. István devis forlasi la universitaton kaj labori por gajni monon. Li povis nur en 1951 rekomenci la studadon en la Medicina Universitato de urbo Szeged,    kie li ricevis kuracistan diplomon en 1957.

Lia unua laborloko estis la urba hospitalo de  Veszprém. Intertempe li trapasis pediatrian fakekzamenon kaj iĝis infankuracisto ĝis 1968. Tiam li komencis labori en la medicina fako de la Departementa Konsilantaro, kiel ĉefkuracisto ĝis  emeritiĝo (1981).

Kun Esperanto li konatiĝis en 1964 kaj iĝis aktivulo en la movado. Li fondis en sia urbo Esperanto-fakgrupon. Unuafoje en la historio de UMEA li ricevis UMEA-Shinoda-Premion (arĝentan medalon, diplomon, monsumon) pro sia fakartikolo aperinta en la Medicina Internacia Revuo (MIR). Poste aperis dum jaroj liaj 45 fakartikoloj en la revuo. Li partoprenis multajn Internaciajn Medicinistajn Esperanto-Kongresojn (IMEK)  kun prelegoj. Longtempe kiel docento li agadis en la Internacia Akademio de San Marino. Pro volontulaj servoj en Veszprém li ricevis diversajn distingojn inter ili la „Pro Urbe Veszprém” honorigon .

En sia libertempo li pretigis plurcent oleopentraĵojn, ĉi tiujn prezentis en kelkaj ekspozicioj. Krome li desegnis karikaturojn kaj redaktis vortenigmojn.

Lia forpaso estas granda perdo por la Esperanto-movado. Ni gardas lian memoron. Ripozu en paco!

D-ro Imre FERENCZY