Beszámoló a 2016. december 18-i Közgyűlésről és Zamenhof ünnepségről

A Magyarországi Eszperantó Szövetség (MESZ) 2016. december 18-án megtartotta rendkívüli közgyűlését és a küldöttek szavazatukkal döntést hoztak, melyet a bíróság rendelt el a hiánypótlás megvitatása miatt.

30/2016. (12.18.) számú közgyűlési határozat:
A közgyűlés – a Fővárosi Törvényszék 11.Pk.60.744/1989/57. számú végzésében szereplő hiányok pótlása miatt – elhatározza a Szövetség alapszabályának a jelen közgyűlésen elhatározott változásoknak megfelelő, itt külön íven szövegezett módosítását, amelynek következtében a Szövetség alapszabályát külön okiratban ezen változásokkal egységes szerkezetbe foglalja.

A közgyűlést Nagy János a MESZ gazdasági alelnöke, operatív vezetője nyitotta meg, majd az új elnök Eszes Mária Erzsébet javaslatot tett Nagy János személyére, mint a közgyűlés levezető elnökére,melyet a tagság egyhangúlag elfogadott.

A közgyűlésnek fontos napirendi pontja volt, melynek megvitatását, elfogadását követően a MESZ vezetősége gratulált az UEA alelnökének Stefan MacGill-nek„Az év eszperantistája” cím elnyeréséért.

A közgyűlés tartalma Andóné Szőke Szilvia által lejegyzett jegyzőkönyvben olvasható.

Az UEA elnöke köszöntötte a közgyűlést és rövid, de érdekes előadást tartott.

A közgyűlés egyebek pontjaként a civil szervezetek (MESZ és pécsi Művészkör) együttműködésének ismertetésében a Művészkör elnöke, Eszes Mária ajándékkal köszönte meg azokat a bölcs gondolatokat eszperantó és magyar nyelven, melyeket egész évben Dr. Farkas Julianna a Budapesti Orvos – egészségügyi Szakcsoport vezetője küldött a Művészkör részére. Ezáltal segítséget nyújtott az eszperantó nyelv és művészet összekapcsolódásában.

Az elmúlt években a körnek vendége volt Dr.Dudich Endre, Dr. Nanovfszky György,Nagy János, Dr. Márkus Gábor, akik sikeres könyvbemutatót tartottak, ahol Anjo Amika (Bartek Anna) eszperantista énekelőadóművész is hangjával elvarázsolhatta a pécsi közönséget.

A közgyűlés után az eszperantó himnusszal és a főszervező Nagy János üdvözletével kezdetét vette a Zamenhof emlékünnep, melynek bevezetőjeként a MESZ megemlékezett elhunyt felejthetetlen, nagyra becsült tiszteletbeli elnökéről, Dr.Dudich Endre professzorról. A nekrológot az írója prof. Dr. Nanovfszky György ismertette és az eltávozottnak 2 versét „Mégis” „A kő imája” –melynek üzenetét az elnök asszony tolmácsolta ,a tagság az„IL Silencio” dallal végső búcsút vett a felbecsülhetetlen szellemi értéket viselő EMBER-től , aki példaértékű életfilozófiájának üzenetét hagyta az eszperantistákra.

Eszes Mária elnökasszony ünnepi beszédet mondott, valamint „AlZamenhof” c. vers elhangzása után az UEA elnökének Márk Fettes nyitrai kongresszusi beszédéből idézett (Gados László magyarra fordításával).

Ezt követte az Eurázsiai Kulturális Központ elnökének prof. Dr. Márkus Gábornak érdekfeszítő könyvbemutatóval egybekötött előadása, melyet nagy figyelemmel hallgatott a közönség. Ismertette a 2017-es év szöuli UK –ra tervezett karaván megszervezését és bejelentette, hogy a MESZ-t az elnök asszony képviseli.

Az ünnepségen részt vett Horváth József eminens műfordító, aki az „Indul a bakterház” filmbejátszása után ismertette legújabb könyvének ”Doberdo”-nak tartalmát, melyhez a betétdalt Gajdos Pál debreceni eszperantista előadásában hallhatta a közönség.

Karácsonyi hangulatot idézően Dr. Farkas Julianna, Ködmön Károlyné, Andóné Szőke Szilvia, Nagy János és narrátorként Eszes Mária jelenítette meg a „La Kvarkandeloj” c. színdarabot.

A nagyszámú közönség eszperantó nyelvű közös éneklésével zárult a Zamenhof ünnepség, melynek színvonalát emelte Matus Mihály pánsíp és tárogató vendégművész.

A késő délutáni program a Tabán- ban fejeződött be L. L.Zamenhof emlékszobrának megkoszorúzásával, ahol a Budapesti Orvos-egészségügyi Szakcsoport vezetője egyedi, különleges előadásában méltatta a nyelv megalapítójának mindenki számára értékes gondolatait.

Ez a nap a segítők nélkül nem lett volna sikeres.
Köszönet a főszervezőnek, Nagy Jánosnak a MESZ operatív vezetőjének, a Szavazatszámláló és Választási Bizottság munkájáért, Romcsek Kálmánnak a hangtechnikáért az ERE csoport vezetőjének, Dr. Farkas Juliannának a fotók készítéséhez, Juhász Évának az adminisztrációs és pénztári tevékenységekért, Újhelyi Ferencnek a váci csoport vezetőjének, Köles Ilonának a dekorációért és aki a finom falatokat szervírozta, Besenyei Annának aki a feldíszített fenyőfát adta és természetesen a műsor szereplőinek.

Köszönöm az elnökség nevében a küldöttek és a tagság megjelenését és azoknak a vendégeknek is,akik azért jöttek el a rendezvényünkre, hogy bepillantást nyerjenek az eszperantisták legnagyobb ünnepének, a nyelv meglapítójának születésnapi megemlékezésébe.

Budapest, 2016. december 27.

A beszámolót lejegyezte:

Eszes Mária Erzsébet
Magyarországi Eszperantó Szövetség
Elnök