Az Eszperantó Világszövetség üzenete az Anyanyelv nemzetközi napja alkalmából

Az Eszperantó Világszövetség üzenete az Anyanyelv nemzetközi napja alkalmából
2024. február 21-én –

E napon, az Anyanyelv nemzetközi napján emlékezünk meg a nyelvi sokszínűség és a többnyelvűség fontosságáról. A nyelvi jogok az igazságos és fenntartható társadalom alapját képezik, mert a nyelv mindennapi életünk, azonosságunk, kulturális örökségünk és közösségi kohéziónk központi eleme. A nyelv minden más emberi jog érvényesítésének előfeltétele.

A nyelvek védelme és támogatása rendkívül fontos, mert a nyelvek által vagyunk képesek világnézetünket átadni, helyi és hagyományos tudásunkat és kultúránkat megőrizni. Sajnos az UNESCO szerint a világ lakosságának 40 százaléka nem azon a nyelven jut hozzá az oktatáshoz, amelyen beszél és amelyet ért. Ugyanakkor egyre több nyelv tűnik el.

Az egyre inkább pluralistává váló társadalmunkban és az egész emberiséget magába foglaló globális társadalom eszméjének tükrében a nyelvi kérdés feltétlen prioritássá válik. És valóban, a nyelvek a megértés és együttműködés abszolút alapját képezik. Ezért a nyelvi jogok közvetlenül összefüggenek a demokráciával és a közös problémákról való valóban közös döntéshozatallal.

Segítsük elő a soknyelvű világ UNESCO által javasolt értékeit: az anyanyelvű oktatást, a soknyelvű nevelést minden szinten és az interkulturális nevelést. Ily módon reméljük, hogy a béke, a fejlődés és az emberi jogok minden ember számára valósággá válnak ‒ mindenfajta megkülönböztetés nélkül, legyen az faj, bőrszín, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyon, születés és egyéb állapot.

A nyelvek révén emberségünket osztjuk meg másokkal. Ezen elvek és értékek megvalósítása során használjunk és támogassunk minden nyelvet, beleértve a nemzetközi nyelvet, az eszperantót is. A különböző származású emberek közötti szolidaritás ünneplésére hívunk minden jóakaratú embert a tanzániai Arushában 2024. augusztus 3-10. között megtartandó 109. Eszperantó Világkongresszusra.

Eszperantó nyelvű változat: https://uea.org/gk/1154
Az Anyanyelv nemzetközi napja
21 februaro 2024 – 2024. február 21. Universala Esperanto-Asocio: Eszperantó Világszövetség

Fordította/Tradukis: Horváth József