La tago de la poezio

Karaj Esperantistoj!

Kiel Vi scias, Attila József estis unu el la plej gravaj poetoj de la hungara literaturo.

La tago de la poezio konektiĝas al la nomo de la poeto, kiu naskiĝis antaŭ 115 jaroj.

Ni solenas ĉi tiun tagon ekde la jaro 1964.

Oni povas legi la poemojn de la poeto en multaj tradukaĵoj.

Ni ĝoje informas Vin, ke inter aliaj ni povas legi la poemojn de  S-ro Imre Szabó,  la eksprezidanto de Hungaria Esperanto-Asocio , kiu tradukis Esperanten  ne nur siajn poemojn, sed ankaŭ  poemojn de la mondfama poeto Attila József.

Nun ni rememoru la eksprezidanton de nia Asocio.

Ni sendas al Vi  liajn kelkajn tradukitajn poemojn de Attila József.

Ankaŭ mi verkas poemojn. Permesu ke mi prezentu siajn poemojn al Vi kaj hungare kaj Esperante.

Akceptu ilin  bonkore!

Mi deziras al Vi ĉiuj bonan legadon kaj en la nomo de la estraro bonan sanon !

Plej amike:
Maria Eszes
prezidanto de HEA

Eszes Mária: Mentsük meg a Földet! – A Föld remény sóhaja
Eszes Mária: Reményhíd – Ponto de la espero
Szabó Imre fordításai – Tradukoj de Imre Szabó
Szabó Imre magyar nyelvű versei – Hungarlingvaj poemoj de Imre Szabó