Elhunyt Prof. dr. Nanovfszky György – Forpasis Prof. dr. György Nanovfszky

– Forpasis prof. d-ro György NANOVFSZKY –

Tisztelt Eszperantisták!

Prof. dr. Nanovfszky György (1942–2021), a Magyar Köztársaság nyugalmazott nagykövete, közgazdász, politológus, címzetes főiskolai és egyetemi tanár, eszperantista, 2021. augusztus 10-én, 79 éves korában, váratlanul elhunyt.

Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy 2021.08.27-én délelőtt 10 órakor mély fájdalommal búcsúztunk és kísértük utolsó útjára nagyrabecsült Prof. Nanovfszky György tiszteletbeli elnökünket, aki példaértékű áldozatos, fáradhatatlan munkájával képviselte az eszperantó életet.
Emlékét megőrizzük, nyugodjon békében!

Tisztelettel:
az Elnökség nevében
Nagy János alelnök

Estimataj Geesperantistoj,

en la nomo de la estraro de Hungaria Esperanto-Asocio mi sciigas kun afliktita koro kaj profunda doloro, ke prof. d-ro György Nanovfszky, nia altestimata prezidanto, honora membro de UEA, emerita ambasadoro de la Hungara Respubliko, ekonomo, politologo, religihistoriisto, titola altlerneja kaj universitata lekciisto, plurlingva diplomato en kvin kontinentoj, verkinto de dozenoj da libroj kaj monografioj, d-ro pri lingvoscienco kaj elstara interpretisto de la lingvo Esperanto forpasis la 10an de aŭgusto 2021, en la 79a jaro de sia vivo, al eterna ripozo.
Kun sia morto li postlasis grandan mankon en la vivo de Esperanto. Lia multflankeco, lia personeco kun elstaraj kapabloj kaj lia spirita valoro restos ekzemplodone eterna memoro por ni. Kun sia tria edzino li vivis 39 jarojn en strikta kunesto.

La estraro esprimas sian profundan kondolencon al la familio. La esperantistoj kunsentas kaj dividas la nekonsoleblan doloron.
Ni adiaŭas lin kun afliktita koro.

Li ripozu en paco!

(Foto: Wikipedio)