Esperanto     Magyar

Játékok

NOVA    NEU   NEW   NIEUW   NOUVEAU   NOVYJ   NEA  ÚJ

Defio  -- tute   speciale por  multlingvuloj 

T R A D U K ’ K O N K U R S O   B A N D R E A

Estimataj:

Okazis iam ke  ŝercema italo verkis plurlingvan (12-lingvan)  poemeton.

La taskoj estas:

1.   traduki  ĝin  en la hungaran lingvon
2.   traduki  ĝin  esperanten
3.   traduki  ĝin plurlingve, kun tute aliaj vortoj ol tiuj de la originala.

Jen la teksto forme ne redaktita:

GESANG  OF  A  PERDUTO  AMOUR 
Beloved carinha  mein Weltschmerz  égorge torok moj  en estas soledades  my tired heart  raju presvetly  muore di gioia  tel un demon au ciel  lieber Himmel  castillo de los dioses aurinko brillante tortura miredita qualis will durer this fun désespéré ? Aqua por santo drevo žizni…
(cont.)

Mi atendas  la kuraĝajn  tradukojn  preparinte  premiojn.

Limdato: 31 de oktobro 2012   Adreso: dudich@t-online.hu

Bonan poliglotadon!   

Saluton:

Bandi  Bandreo   André   Andrea  Andreas  Andrej  Andrew  Andrija  Andrzej  Endre  Ondrej