Esperanto     Magyar

V. Internacia Junulara Lingvotendaro

Aliĝilo
* Persona nomo:
* Familia nomo:
* Dato de naskiĝo: yyyy/mm/dd
* Sekso:
 viro
 virino
* Adreso - Lando:
* Adreso - Urbo:
* Adreso - Strato, numero:
* Adreso - Poŝtkodo:
* Telefonnumero:
* Retadreso:
* Mi estas vegetarano:
 jes
 ne
* Mi estas ano de HEA:
 jes
 ne
* Mi parolas Esperante:
 jes
 ne
Mia nivelo estas:
 bazgrada
 mezgrada
 supergrada
Mi pagas la tuton:
 44.000 Ft
La prezo de la tendaro inkludas la tranoktadon, po 3 fojajn manĝadojn tage kaj koston de entendaraj programoj. La ekstertendaraj programoj estas memkostaj.
Mi permesas al la Hungaria Esperanto-Asocio
* prilabori kaj konservi miajn datumojn.
 jes
 ne
Vi devas pagi la kotizon al la konto de HEA : IBAN: HU42-10918001-00000099-06730008, SWIFT: BACXHUHB
La registriĝo fariĝas valida per la pago de kotizo. En rubriko de rimarko bonvolu skribi vian nomon kaj "Kotizo de V. IJL"
Bonvolu aliĝi kiel eble plej frue, kaj la kotizon sendi al nia bankkonto, ĉar la lokoj estas limigitaj.
Rimarkoj:
* Devige plenigota