Karaj Gesamideanoj !


En la nomo de la estraro de Hungaria Esperanto - Asocio mi deziras al Vi ĉiuj benatan Paskon kaj bonan sanon !


Plej amike :
Maria Eszes
prezidanto de HEA


pasko.png