Esperanto     Magyar

Elnökségi ülések

2012. május  6-án elnökségi ülést tartunk.

Helyszíne: MESZ iroda, Budapest, XIV. Thököly út 58-60.

Kezdés: 10 óra


Tervezett napirendi pontok:

1. 2012. május 20-i közgyűlés

2. Szakmai beszámoló

3. Pénzügyi beszámoló

4. Lemondott alelnökünk, Harnyos Ferenc feladatainak szétosztása

5. Elnökségi tagra való jelölésekről beszámoló (Választási Bizottság vezetője)

6. Alelnökre való jelölésekről beszámoló (Választási Bizottság vezetője)

7. Alapítvány megszüntetése

8. Tagsággal kapcsolatos ügyek

9. Steloj de Eger c. könyv bemutatója

10. Oktatási változások

11. MESZ 110. születésnapjának megünneplése

12. UEA Libroservo

13. Haszpra Ottó temetése

14. Nyelvek Napja - szeptember 26. - OIK

15. Civil együttműködés

16. Piliscsévi E-forrás felújítása és emléktábla avatásaA MESZ elnöksége

__________________________________________________________________________
2011. október  12-én elnökségi ülés lesz.

Helye:
VOKE Csomóponti Művelődési Központ,  Szolnok

Kezdés: 9 óra

Tervezett napirendi pontok:
1.)
A HEK (Hungaria Esperanto-Kongreso) szervezésének jelenlegi állása, teendők.
2.) Bejelentések, egyebek

A MESZ elnöksége

___________________________________________________________________________
2011. augusztus 14-én elnökségi ülés lesz.

Helye: 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 38.


Kezdés: 9 óra

Tervezett napirendi pontok:
1.) A kongresszus szervezésével kapcsolatosan a feladatok meghatározása, elosztása és a határidők kitűzése.
2.) A vasutasok tagdíjrendezettsége és a kongresszuson való részvételük (szekció ülések, stb.)
3.)  Munkatervek átbeszélése.
Meghívott vendég:   Gulyás István

A MESZ elnöksége

___________________________________________________________________________

2011. március 15-én elnökségi ülés lesz.

Helye: 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 38.


Kezdés: 9 óra

Tervezett napirendi pontok:
1.) Küldöttközgyűlés összehívása - időpont megbeszélése, a beszámolók előkészítése, és a közgyűlés napirendi pontjai.

2.) Mozgalmi ügyeink, tagszervezeteinkkel való viszony, tagdíjrendezettség, nemzetközi kapcsolataink (Románia Eszperantó Kongresszus),  Dánok, valamint a Gruntvig - projekt és az érintőleges országokkal (Bulgária, Olaszország, Spanyolország) való viszonyunk, stb. átbeszélése. II. IJL. (Harnyos Ferenc)

3.)  Szolnok, Magyarországi Eszperantó Kongresszus ügyeinek átbeszélése. (Eszényi József)

4.)  UK-ra utazás szervezési dolgok. (Sereghyné Zengő Enikő) 

5.)
15 perces összefoglaló a civil ügyeinkkel kapcsolatosan. (Nagy János)

6.)  Eszényi József oktatói szerződése. (Nagy János)

7.)  Szabó Imre oktatói szerződése. (Nagy János)
A MESZ elnöksége

_________________________________________________________


2010. szeptember 9-én elnökségi ülés lesz.

Helye: 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 38.

Kezdés: 9 óra

Tervezett napirendi pontok:

1) A MESZ kontója az UEA-nál. Pénzügyi átláthatóság és stabilitása végett az UEA számla vezetéséről.

2) Ódor György kérése a MESZ felé a nyelvkönyvével kapcsolatban.

3) MESZ-tanfolyam helyzete.

4) Jövő évi őszi mozgalmi kongresszus tervezett megbeszélése, együttműködve az ifjúsággal.

5) Szabó Imre oktatói szerződése.

6) Zamenhof  ünnepség.

7) 5 perc Angol céggel egy 5 perc Eszperantó együttműködéshez egy arcot találni és megszervezni.

A MESZ elnöksége