Tisztelt  Eszperantisták!


A Magyarországi Eszperantó Szövetség elnöksége nevében szomorúan és mély fájdalommal tudatom, hogy  Sigmond Júlia eszmetársunk elhunyt. Távozása igen nagy veszteség az eszperantó életünkben. Emlékét megőrizzük.

Kegyelettel veszünk búcsút.


Nyugodjék békében!

Részvéttel: Nagy János alelnök,
operatív vezető


2020_sigmond_julia_fb.JPG