fejlec.jpg


Karaj Gesamideanoj!

En la nomo de la estraro de HEA mi deziras al Vi ĉiuj benitan, pacan Kristnaskon kaj feliĉan Novjaron.

Amike salutas Vin

Johano Nagy


karacsony_2019.jpg