Tisztelt Küldöttek és Tagok!


A Magyarországi Eszperantó Szövetség összehívja éves beszámoló küldöttközgyűlését.

Közgyűlés ideje: 2019. április 28. vasárnap, 10:00-tól (9:00 órától regisztráció)

Közgyűlés helye: 1146 Budapest, Thököly út 58-60. OKISZ Székház, Alapítvány terem (II. emelet)


Határozatképtelen a közgyűlés, ha  jelenlévők száma nem haladja meg a közgyűlés létszámának 50%-át + 1 főt, ekkor megismételt közgyűlést kell tartanunk. Jogi okokból határozatképtelen közgyűlés után a megismételt közgyűlést 4 nap múlva lehet legkorábban összehívni.


A megismételt közgyűlés ideje: 2019. május 5. vasárnap 10:00 órától

(09:00 órától lehet regisztrálni és MESZ tagságot, UK részvételi díjat, UEA tagságot, könyvvásárlást rendezni)

Helyszíne:
1146 Budapest, Thököly út 58-60. OKISZ irodaház, Baross terem (földszint)

Felhívjuk a figyelmet, hogy a megismételt közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes!


A küldöttközgyűlés napirendi pontjai:


1. Közgyűlési tisztségviselők megválasztása

- levezető elnök

- jegyzőkönyvvezető

- jegyzőkönyv hitelesítői (2 fő)

Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal.


2. Napirendi pontok és sorrendjük elfogadása

Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal.


3. A MESZ 2018. évi egyszerűsített éves beszámolója (előadó: Nagy János, gazdasági alelnök)

Kérdések, hozzászólások.


4. A MESZ 2018. évi pénzügyi beszámolója (előadó: Nagy János gazdasági alelnök)

Kérdések, hozzászólások.


5. A MESZ 2019. évi költségvetési terve (előadó: Nagy János, gazdasági alelnök) Kérdések, hozzászólások.


6. A MESZ Ellenőrző Bizottságának 2018. évi jelentése (előadó: Récsányi Judit, az Ellenőrző Bizottság elnöke)

Kérdések, hozzászólások.


7. A MESZ 2018. évi szakmai beszámolója (előadó: Lindwurm Edit, általános alelnök)

Kérdések, hozzászólások.


3-7. napirendi pontokról határozathozatal.


8. A MESZ tagszervezeteinek 2018. évi beszámolói


9. Egyebek


Tisztelettel:

Eszes Mária
elnökA helyszín megközelítése:

A Blaha Lujza tér felől induló 5-ös, 7-es, 110-es, 112-es autóbuszokkal a Cházár András utcai megállóig.Elérhetőségeink:

1146 Budapest, XIV. ker. Thököly út 58-60.

Tel: 70/932-7464

hungario@gmail.com

http://esperantohea.hu/hea/news.php