Klubkunveno kun brazila gasto

29. 01. 2019. mardo 17.30-20.30

La klubo de onjo Éva, 1085 Budapest Gyulai Pál utca 9.

Venos Gilberto el Brazilo, kiu rakontos al ni pri sia lando, hobio.

https://www.facebook.com/events/762910567408832/