Tisztelt Eszperantisták !

A Magyarországi Eszperantó Szövetség elnöksége nevében mély fájdalommal és őszinte részvéttel tudatom,
hogy 2017. szeptember 5-én  lelkes eszmetársunk, Parkánszkiné Gerő Zsuzsanna tagtársunk elhunyt.
Nyugodjék békében!
Született: 1946.
Köszönet Pásztor Lászlónénak a nekrológ megírásához és az EBK vezetőségének, hogy mindig szeretetteljes, emberbaráti bánásmódban segítették Parkánszkiné Gerő Zsuzsannát.

Tisztelettel:
Nagy János
Magyarországi Eszperantó Szövetség
gazdasági alelnök,
operatív vezető
---------------------------------------------------------------------------------------------

Kedves Eszmetársam!Kedves Barátom!

Mély fájdalommal tudatom, hogy tegnap. 2017. szeptember 5-én visszaadta nemes lelkét a teremtőnek a Király Lajos Eszperantó-Baráti Körünk tagja., Parkánszkiné Gerő Zsuzsanna. Halálát szívproblémák okozták.

Zsuzsikáról:  

Parkánszkiné Gerő Zsuzsanna 1946-ban született. Közgazdasági Technikumban érettségizett. Utána, a nyugdíjazásáig árellenőrként dolgozott. Mozgásszervi fogyatékos gyermekkori komplikációk miatt. 21 éve él boldog házasságban. 2006 óta lakója a miskolci Szépkorúak háza Szociális Otthonnak.1976-tól eszperantista. Baghy Gyula tankönyvéből tanulta meg a nyelvet, bár a nemzetközi nyelvvel történő ismerkedése a Szabó Imre vezette Budapesti Eszperantista Levelező tanfolyam segítségével történt. Vizsgáztatói: Batta Barnabás, és a Pechan házaspár voltak. Az Eszperantó nyelv segítségével nagyon sok jó barátot szerzett. Barátai között szerepeltek ill. szerepelnek: Dr. Bikszádi Ilona, a néhai Dr. Zaletnyik Pál,  Cséti Imre és neje, a „Király Lajos” EBK tagjai és még sokan mások. 1983-ban kötött házasságot Parkánszki Gézával. Ő tanította meg a férjét írni, olvasni. A tanító és tanítvány is jó volt, mert a férj gyöngybetűkkel írta be nevüket az abaújszántói Kalocsay emlékmúzeum vendégkönyvébe 2005.X.8-án. Zsuzsa beszéddel segíti férjét, aki viszont fizikailag segíti feleségét. Férje süketnéma, de egészséges ember. Zsuzsanna asszony a hasonló sorsúaknak levelező tanfolyamot vezetett. Princz Oszkár tankönyvét  feldolgozva feladatlapokat készített, úgy segítette a tanfolyamán résztvevő sorstársait.1987 és 1989 között a jegyzőkönyvvezetője volt Miskolcon az Orvosi Eszperantista Szakcsoportnak. Az Eszperantó nyelv a hobbija.  A szereteten kívül az Eszperantó nyelv és annak használata jelentette neki mindazt, melyért érdemes élni. 2008. február 21-től a MESZ Miskolci Eszperantó csoportjának tagja, a „Király Lajos” EBK barátja.


2017. szeptember 5-én távozott el tőlünk örökre. Csendesen elaludt, nem szenvedett. Temetése szűk családi körben zajlik majd le a család kívánsága szerint, a testvére Sassné Judit ma esti értesítése szerint.
A Király Lajos Eszperantó-Baráti Kör tagságának részvétét nyilvánítottam a férje Parkánszki Géza és a család felé.
Nagyon szerettük őt, mély érzésű ember, nagyon jó barát, nagyon jó ember volt. Nagyon fog hiányozni. Áldás poraira! Nyugodjék békében.

A nekrológot írta: Pásztor Lászlóné,
az EBK, a MESZ és az UEA tagja


Parkanszkine.jpg

Parkánszkiné Gerő Zsuzsanna 1946-2017