Tisztelt MESZ-küldöttek!

A Magyarországi Eszperantó Szövetség összehívja küldöttközgyűlését!

Közgyűlés ideje: 2017.05.07. vasárnap 10:00-tól (9 órától regisztráció)

Közgyűlés helye: 1146 Budapest, Thököly út 58-60. OKISZ Székház - 2. emeleti Alapítvány Kuratórium Tárgyalóterem

A küldöttközgyűlés napirendi pontjai:


1. Közgyűlési tisztségviselők megválasztása

- levezető elnök

- jegyzőkönyvvezető

- jegyzőkönyv hitelesítői (2 fő)

Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal


2. Napirendi pontok és sorrendjük elfogadása

Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal


3. A  MESZ tiszteletbeli elnök jelölése és megválasztása

Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal


4. A MESZ 2016. évi egyszerűsített éves beszámolója (előadó: Nagy János, gazdasági alelnök)

Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal


4. A MESZ 2016. évi pénzügyi jelentése és 2017. évi költségvetési terve (előadó: Nagy János, gazdasági alelnök)

Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal


5. A MESZ Ellenőrző Bizottságának 2016. évi jelentése (előadó: Récsányi Judit, az Ellenőrző Bizottság elnöke)

Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal


6. A MESZ 2016. évi szakmai beszámolója (előadó: Lindwurm Edit, általános alelnök)

Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal


7. A MESZ 2016. évi nemzetközi szakmai beszámolója (előadó: Dr. Márkus Gábor)

Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal


8. A MESZ tagszervezeteinek beszámolói


9. Egyebek

Amennyiben a fent jelzett időpontban a közgyűlés határozatképtelen, az Alapszabály 5. fejezet 1.1.11. pontja alapján a közgyűlést 2017. május 14-én 10:00 órai kezdettel ugyanazon a helyen, változatlan napirenddel összehívjuk.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Alapszabály 5. fejezet 1.1.11. pontja alapján az ismételt közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes!

Alapszabályunk értelmében a közgyűlés nyitott, azon bárki részt vehet, a témához hozzászólhat, de szavazni csak a küldötteknek lehet!

A küldöttek jelenlétére mindenképpen számítunk! Egy újbóli küldöttközgyűlés összehívása a küldötteknek és a MESZ-nek is többletköltséget jelent (pl. terembérleti díj, útiköltség, időveszteség, felesleges adminisztráció), ezért kérünk mindenkit, hogy személyesen vegyen részt a közgyűlésen, illetve akadályoztatása esetén a tagszervezet gondoskodjon a küldött személyéről.

Az új Civil Törvény miatt határozatképtelenség esetén a következő küldöttközgyűlésre csak 3-10 nap múlva kerülhet sor.

A helyszín megközelítése:

A Blaha Lujza tér felől induló 5-ös, 7-es, 110-es, 112-es autóbuszokkal a Cházár András utcai megállóig.

Felhívom a figyelmet, hogy a helyszín nem a megszokott földszinti terem, hanem a II. emeleti Alapítvány Kuratórium Tárgyalóterme!

A küldöttközgyűlés előtt megemlékezünk a 100 évvel ezelőtt elhunyt L. L. Zamenhofról, a nyelv megalkotójáról (előadó: Dr. Márkus Gábor).

Budapest, 2017. április 22.


Eszes Mária
Elnök
Magyarországi Eszperantó Szövetség


Elérhetőségeink:

Budapest, XIV. ker. Thököly út 58-60.

70/932-7464

hungario@gmail.com

http://esperantohea.hu/hea/news.php

A közgyűlési meghívó letölthető itt.

googlemaps1.pnggooglemaps2.png