Esperanto     Magyar
Vasutas Országos Baráti Találkozó

Nyíregyháza, 2017.06.30-2017.07.02.

Jelentkezési lap letölthető itt.


Aliĝilo por la 48-a Landa Amika Fervojista Esperanto-Renkontiĝo

Nyíregyháza, 30.06-02.07. 2017.
Tisztelt Eszperantisták !

A Magyarországi Eszperantó Szövetség 2017.március 1-én ünnepli megalakulásának 115. évfordulóját.

Szövetségünk az elnökség és a tagság harmonikus együttműködésének évszázados, szorgalmas munkájának köszönhetően ünnepelheti az évfordulót.

Ezen a napon emlékezünk meg azokról az eszperantistákról, akik nagyra becsült szellemi értéküket hagyták itt a mozgalomban az utókor számára, valamint emlékezzünk vissza számtalan eseményre.

Egyúttal köszönetet mondok az eszperantó élet jeles személyiségeinek, akik jelenleg is fáradoznak közös ügyünkért, a nemzetközi nyelvért.

Az elnökség nevében kívánok minden magyar eszperantistának jó egészséget, együttműködést, lankadatlan lelkesedést a sikeres tevékenységhez.

A mellékletben olvasható Rátkai Árpád írása a Magyar Eszperantisták Egylete megalakulásáról.

Tisztelettel:

Eszes Mária
Magyarországi Eszperantó Szövetség
elnök

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estimataj Esperantistoj!

La 1-an de marto 2017 ni solenas la 115-an  datrevenon de fondiĝo de la Hungaria Esperanto -Asocio.

Nia Asocio povas danki al la jarcenta diligenta, harmonia kunlaboro de la estraro kaj membraro, ke ni nun povas soleni la datrevenon.

Dum tiu ĉi tago ni memoru pri la Esperantistoj, kiuj  lasis siajn grandvalorajn, intelektajn laborojn en nia movado por la postepoko, kaj rememoru pri la sennombraj renomaj okazaĵoj.

Samtempe mi dankas al la eminentaj personecoj de la Esperanta vivo, kiuj ankaŭ nuntempe penas por nia komuna afero,  por la Internacia Lingvo.

En la nomo de la estraro mi deziras al ĉiuj hungaraj Esperantistoj bonan sanon, kunlaboron, nelasiĝeblan entuziasmon por la plua sukcesa agado.

En la aldonaĵo legeblas artikolo de S-ro Árpád Rátkai pri fondiĝo de Societo de Hungaraj Esperantistoj.

Kun estimo:

Mária Eszes
Hungaria  Esperanto - Asocio
prezidantino


=================================================================
Gazetaraj Komunikoj de UEA
N-ro 672
2017-02-18
=================================================================

MESAĜO DE LA ĜENERALA DIREKTORO DE UNESKO,  S-INO IRINA BOKOVA, OKAZE DE LA  INTERNACIA TAGO DE LA GEPATRA LINGVO, LA 21-A DE FEBRUARO 2017

Okaze de la Internacia Tago de la Gepatra Lingvo, Unesko rekonfirmas sian kompletan engaĝiĝon por lingva diverseco kaj multlingveco. Lingvoj esprimas tion, kio ni estas, ili formas niajn pensojn kaj identecojn. Ne povas okazi autenta dialogo, nek efika kunlaboro internacia, sen respekto al la lingva diverseco, kio permesas al ni la veran komprenon de ĉiu kulturo. La alireblo al la diverseco de la lingvoj povas veki la scivolemon kaj reciprokan komprenon de la popoloj. Tial la lingvolernado estas samtempe promeso pri paco, novigo kaj kreiveco.

La "Internacia Tago de la Gepatra Lingvo", dediĉita ĉi-jare al la multlingva edukado, estas samtempe okazo alvoki pri ago por la realigo de la celoj de la dauripova evoluo, konkrete pri la 4-a celo: ‘Garantii inkluzivan kaj egalecan bonkvalitan edukadon kaj plivastigi por ĉiuj la ŝancojn por tutviva lernado’. La edukado kaj la informado en la gepatra lingvo estas absolute esencaj por plibonigi la lernadon, kreskigi la memfidon kaj sinestimon, kiuj estas la plej potencaj motoroj de la evoluo.

Ni estas lingvaj estaĵoj. La kulturoj, la ideoj, la sentoj, eĉ la deziroj pri pli bona mondo prezentiĝas al ni, unue kaj ĉiam, en iu konkreta lingvo, per specifaj vortoj. Tiuj lingvoj entenas valorojn kaj viziojn pri la mondo, kiuj riĉigas la homaron. La valorigo de tiuj lingvoj plilarĝigas la liston de eblaj futuroj, kaj kreskigas la energion bezonatan por atingi tiujn. Okaze de tiu ĉi tago mi alvokas pri la agnosko de la potenco de multlingva edukado ĉie, en la edukaj kaj administraj sistemoj, en la kulturaj kreaĵoj kaj en la amaskomunikiloj, en la interreto kaj en la komerco. Ju pli ni kapablos valorigi la lingvojn, des pli ni havos ilojn por konstrui futuron dignan por ĉiuj.

Irina Bokova

El la franca originalo en Esperanton tradukis kaj lautlegas Stefano Keller.

Pliaj rilataj publikaĵoj, sonregistraĵo, video: http://www.linguistic-rights.org/unesco/

Afiŝoj, tekstoj de UEA por la tago: http://www.linguistic-rights.org/21-02-2017/


Oldal:   <<        >>