Esperanto     Magyar
Kedves  Eszperantisták!

A Magyarországi Eszperantó Szövetség elnöksége nevében megköszönöm Prof. Dr. Nanovfszky György örökös tiszteletbeli elnökünknek, hogy elkészítette Sereghyné Zengő Enikő nekrológját, melyet a levelező listánkon keresztül elküldöm eszperantó eszmetársainknak, hogy akik a temetési szertartáson nem lehetnek ott, így egy mécsessel otthon is megemlékezhessenek Enikőről, aki aktív, értékes tagja volt a Szövetségnek, a mozgalomnak.

Tisztelettel:

Nagy János

Gazdasági alelnök,
operatív vezető

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sereghyné Zengő Enikő (1955.01.15 – 2018.05.05.)

Tisztelt eszmetársak, gyászolók, családtagok és barátok!
Szomorú esemény alkalmából jöttünk össze ma, május 17-én.
Az eszperantisták nagy családja gyászolja és búcsúzik Enikőtől, aki 1980-ban lett eszperantista, és attól kezdve megszakítás nélkül, majdnem 40 évig volt a Magyarországi Eszperantó Szövetség, a MESz lelkes és aktív tagja, 2008 márciusától pedig elnökségének tagja.
Végzettségét illetően hivatásos pedagógus volt, aki a némettanári diplomájának megszerzése után egy ideig óvodákban, majd alsó tagozatban tanította az eszperantót.
A későbbiekben tanított a nyíregyházi Big Ben nyelviskolában, de mondhatjuk úgy is, hogy mint a nemzetközi nyelv elkötelezett híve, pedagógusként szinte az utolsó pillanatig kitartott az eszperantó nyelv mellett.
Szervezte évente a Pedagógus Napokat, elnöke volt 2008-16 között a MESZ Oktatási Bizottságának és számos eszperantó rendezvényen vett részt, részt vállalt
•    a Nemzetközi Katolikus Eszperantista Unió (IKUE 2010)
•    az Eszperantista Tanárok Nemzetközi Ligája (ILEI) kongresszusainak és
•    a Nemzetközi Ifjúsági Nyelvi Táboroknak a megszervezésében és lebonyolításában (IJL).
Képviselte a MESZ-t Dombóváron a Giesswein Sándor emléktábla felavatásán, továbbá 2012. áprilisában az IKUE kongresszusán Pécsett és a Horvátországi Eszperantó Kongresszuson, a román eszperantó kongresszuson 2012. októberében.
Több ízben volt tagja a magyar delegációnak az Egyetemes Eszperantó Szövetség (UEA) világkongresszusain (Dániában, Szlovákiában) és legutóbb 2017-ben, a Szöuli 102. világkongresszuson.
Aktív tagja lett az EPME, az Eszperantista Pedagógusok Magyarországi Egyesületének, majd éveken keresztül elnöke és küldötte volt a Nyíregyházi Verda Stelo eszperantó klubnak, amely az utóbbi időkben egyesület formájában működik.
Az eszperantó iránti szeretete és tisztelete abban is megnyilvánult, hogy mind gyermekei, mind férje is megtanulta a nemzetközi nyelvet. Sőt férje, aki a lelkészi hivatást választotta, eszperantó nyelvű görög katolikus istentiszteletet is tartott itt, Balsán.
Enikő, aki mindvégig aktív és életvidám volt, váratlanul hagyott itt bennünket, hosszú, súlyos betegség után 2018. május 5-én.
Halála megdöbbenésként érte mind a magyar, mind a nemzetközi eszperantó mozgalmat.
Most, amikor utolsó búcsút veszünk tőle, elmondhatjuk: gazdag és tartalmas életet hagyott hátra.
Emlékét megőrizzük és kollégáival, tanítványaival együtt sokáig fogunk emlékezni Rá.

Balsa, 2018. május 17.

Prof. dr. Nanovfszky György
a MESZ egykori elnöke és tiszteletbeli elnöke
mind a Magyarországi Eszperantó Szövetségnek (MESZ),
mind az Egyetemes Eszperantó Világszövetségnek (UEA),
eszperantista 1958-tól, tehát 60 éve;
nyugalmazott nagykövet

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enikő Sereghyné Zengő (15.01.1955 – 05.05.2018)

Estimataj gesamideanoj, funebrantoj, familianoj kaj geamikoj!
Okaze de malĝoja evento ni kunvenis hodiaŭ, la 17an de majo.
La granda familio de esperantistoj funebras kaj adiaŭas Enikő, kiu en la jaro 1980 fariĝis esperantisto kaj depost tiam estis seninterrompe entuziasma kaj aktiva membo de HEA, Hungaria Esperanto-Asocio dum preskaŭ kvardek jaroj kaj ekde marto de 2008 ankaŭ membro de ties estraro.
Laŭ siaj studoj ŝi estis profesia pedagogo, kiu post la akiro de la instruista diplomo pri la germana lingvo instruis Esperanton por kelka tempo en infanĝardenoj, poste en malsupraj klasoj de bazlernejoj.
Pli malfrue ŝi instruis en la lingvolernejo Big Ben en Nyíregyháza, sed ni povas diri ankaŭ tiel, ke estante engaĝita adepto de la Internacia Lingvo, ŝi restis preskaŭ ĝis la lasta minuto fidela pedagogo de la lingvo Esperanto.
Ĉiujare ŝi organizis la Pedagogiajn Tagojn, de 2008 ĝis 2016 ŝi estis prezidanto de la Instrua Komisiono de HEA, kaj partoprenis en la aranĝo kaj efektivigo de pluraj eventoj, interalie de
•    Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista (IKUE 2010)
•    Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI) kaj
•    Internaciaj Junularaj Lingvotendaroj (IJL).
Ŝi reprezentis HEA en Dombóvár ĉe la inaŭguro de la memortabulo al Sándor Giesswein, krome en aprilo de 2010 en la IKUE-kongreso en Pécs kaj la Kroatia Esperanto-Kongreso, en la rumana Esperanto-kongreso en oktobro de la jaro 2012.
Plurfoje ŝi estis membro de la hungara delegacio en la mondkongresoj de Universala Esperanto-Asocio (UEA) en Danio, Slovakio kaj lastafoje en 2017, en la 102a Universala Kongreso en Seulo.
Ŝi fariĝis aktiva membro de la Hungaria Organizaĵo de Esperantistaj Pedagogoj EPME, poste dum multaj jaroj ŝi servis kiel prezidanto kaj delegito de la Esperanto-klubo Verda Stelo, lastatempe funkcianta kiel societo en Nyíregyháza.
Ŝia amo kaj respekto al Esperanto manifestiĝis ankaŭ per tio, ke kaj ŝiaj infanoj, kaj ŝia edzo ellernis la Internacian Lingvon. Eĉ, ŝia edzo, kiu elektis la pastran vivdestinon, celebris ĉi tie, en Balsa ankaŭ esperantlingvan greko-katolikan meson.
Enikő, kiu daŭre estis aktiva kaj vivoĝoja, abrupte forlasis nin post longa, grava malsano la 5an de majo 2018.
Ŝia morto trafis kun konsterno kaj la hungaran, kaj la internacian Esperanto-movadon.
Nun, kiam ni lastan fojon adiaŭas ŝin, ni povas diri: ŝi postlasis riĉan kaj enhavoriĉan vivon.
Ni kare gardos ŝian rememoron, kaj kune kun ŝiaj kolegoj kaj instruatoj ni neniam forgesos Ŝin.

Balsa, la 17an de majo 2018

Prof. d-ro György Nanovfszky
iama prezidanto de HEA kaj honora prezidanto
kaj de Hungaria Esperanto-Asocio (HEA)
kaj de Universala Esperanto-Asocio (UEA)
esperantisto de 1958, do de 60 jaroj;
emerita ambasadoroEniko.jpg
Kedves  Eszperantisták!

A Magyarországi Eszperantó Szövetség (MESZ) 2018. május 20-án, vasárnap megrendezi az „Irány a börzsönyi Eszperantó-hegy, tavasz 33km” teljesítmény emléktúráját,  amelynek elsődleges célja, hogy a természet szépsége mellett a túrázok megismerjék az eszperantó emlékhelyeket. A másodlagos célja az eszperantó nyelv megalkotójának, Lazaro Ludoviko Zamenhof első eszperantó könyvének 130 évvel ezelőtti kiadásáról és a szerző halálának 100. éves évfordulójáról való megemlékezés.

A túra időpontja: 2018.május 20. Indulási helyszín: Vác, vasútállomás (keresd a bolyát). A váci vasútállomástól indul reggel 8-9 óra között és a Nagymaros – Visegrád vasútállomásig tart, mely összesen 33 km, melyet lehet futva, túrázva is teljesíteni. Számos természeti és kulturális látnivalóságot érint (Vác romkert, Tragor Ignác Múzeum, Diadalív, Lósi – Major, ahol a Magyarság temploma, Wass Albert Múzeum és erdélyi faházak láthatók, továbbá megtekinthető a verőcei Wass Albert emlékpark, Csattogó –völgy, Kismaros, Zamenhof kilátó, Eszperantó-hegy,Nagymaros-Visegrád,Dunakanyar.

Minden teljesítőnek névre szóló emléklapot és kitűzőt adunk. Útközben lesz egy frissítőpont is. Erre az emléktúrára is várunk minden kedves civil érdeklődő túrázót, kirándulót, sportolót és eszperantistát. Bízunk benne, hogy mindenki kellemes emlékekkel gazdagodva jól fogja érezni magát.

Nagy János
rendező
Tisztelt Küldöttek és Tagok!

A megismételt közgyűlés ideje: 2018. április 22. vasárnap 10:00 órától

(09:00 órától lehet regisztrálni és MESZ tagságot, UK részvételi díjat, UEA tagságot, könyvvásárlást rendezni).

Helyszíne: 1146.Budapest, Thököly út 58-60. OKISZ irodaház, (földszint) Baross terem.

A küldöttközgyűlés napirendi pontjai:

1. Közgyűlési tisztségviselők megválasztása

- levezető elnök

- jegyzőkönyvvezető

- jegyzőkönyv hitelesítői (2 fő)

Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal

2. Napirendi pontok és sorrendjük elfogadása

Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal.

3. A MESZ 2017. évi egyszerűsített éves beszámolója (előadó: Nagy János, gazdasági alelnök) Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal.

4. A MESZ 2017. évi pénzügyi jelentése (előadó: Nagy János gazdasági alelnök)

Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal.

5. A MESZ 2017. évi költségvetési terve (előadó: Nagy János, gazdasági alelnök) Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal.

6. A MESZ Ellenőrző Bizottságának 2017. évi jelentése (előadó: Récsányi Judit, az Ellenőrző Bizottság elnöke). Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal.

7. A MESZ 2017. évi szakmai beszámolója (előadó: Lindwurm Edit, általános alelnök) Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal.

8. A MESZ tagszervezeteinek 2017.évi beszámolói

9. EgyebekTisztelettel:

Eszes Mária

Elnök/ képviselő


A helyszín megközelítés:

A Blaha Lujza tér felől induló 5-ös, 7-es, 110-es, 112-es autóbuszokkal a Cházár András utcai megállóig.

Elérhetőségeink:

1146. Budapest, XIV. ker. Thököly út 58-60.

Tel: 70/932-74647: hungario@gmail.com

http://esperantohea.hu/hea/news.php
Oldal:   <<        >>