Esperanto     Magyar
Tisztelt Küldöttek és Tagok!

A megismételt közgyűlés ideje: 2018. április 22. vasárnap 10:00 órától

(09:00 órától lehet regisztrálni és MESZ tagságot, UK részvételi díjat, UEA tagságot, könyvvásárlást rendezni).

Helyszíne: 1146.Budapest, Thököly út 58-60. OKISZ irodaház, (földszint) Baross terem.

A küldöttközgyűlés napirendi pontjai:

1. Közgyűlési tisztségviselők megválasztása

- levezető elnök

- jegyzőkönyvvezető

- jegyzőkönyv hitelesítői (2 fő)

Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal

2. Napirendi pontok és sorrendjük elfogadása

Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal.

3. A MESZ 2017. évi egyszerűsített éves beszámolója (előadó: Nagy János, gazdasági alelnök) Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal.

4. A MESZ 2017. évi pénzügyi jelentése (előadó: Nagy János gazdasági alelnök)

Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal.

5. A MESZ 2017. évi költségvetési terve (előadó: Nagy János, gazdasági alelnök) Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal.

6. A MESZ Ellenőrző Bizottságának 2017. évi jelentése (előadó: Récsányi Judit, az Ellenőrző Bizottság elnöke). Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal.

7. A MESZ 2017. évi szakmai beszámolója (előadó: Lindwurm Edit, általános alelnök) Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal.

8. A MESZ tagszervezeteinek 2017.évi beszámolói

9. EgyebekTisztelettel:

Eszes Mária

Elnök/ képviselő


A helyszín megközelítés:

A Blaha Lujza tér felől induló 5-ös, 7-es, 110-es, 112-es autóbuszokkal a Cházár András utcai megállóig.

Elérhetőségeink:

1146. Budapest, XIV. ker. Thököly út 58-60.

Tel: 70/932-74647: hungario@gmail.com

http://esperantohea.hu/hea/news.php
Estimataj Poresperantaj Agantoj!

Fine de oktobro 2017. nia kara amiko, István Mészáros forpasis.

Stefano Mészáros (1950-2017.)

dum pluraj jardekoj estis motoro en la funciigo de Hungaria Esperanto-Asocio kaj  teorie kaj  praktike.

Li gvidis la librovendejon kaj inform-centron de HEA  en la strato Kenyérmező de Budapeŝto.

Li estis en la jaro 1983. okaze de UK, Budapeŝto  mondkongresa organiza-teamano, ĉefadministranto.

En la centra oficejo per urĝa aranĝo li savis la esperanto libro-stokon dum la inundo en la deponejo.

Post Lia emeritiĝo partoprenis la krean laboron de la Budapeŝta Medicina Esperanto- Fakgrupo.

Li estis ĝia scienca konsilanto. Li havis gvidantan rolon en la hungara-esperanta kaj angla-esperanta eldonoj de

la Traktato pri estigo de Eŭropa Konstitucio I.-II. partoj . Li redaktis la eminentan, multflankan retejon http://www.egalite.hu .

Ni kune luktis dum pluraj jaroj por la propedeŭtika, kapabloevoluiga instruado de la Internacia Pontolingvo Esperanto. (Bonvolu klaki al la supre menciita retejo…)

Lia aminda, kvieta personeco, lia agado por sia familio kaj la esperanta komunumo estas sekvenda  ekzemplo por ni.

Karega Steĉjo!

Dankon pro Via amikeco kaj  helpo!

Ripozu en paco!

En la nomo de poresperantaj agantoj adiaŭas ankaŭ

Ludoviko Molnár kaj Julinjo Farkas
Wikipédia szócikk a Magyarországi Eszperantó Szövetségről:

Magyarul:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1gi_Eszperant%C3%B3_Sz%C3%B6vets%C3%A9g

Eszperantóul:
https://eo.wikipedia.org/wiki/Hungaria_Esperanto-Asocio
Oldal:       >>