Esperanto     Magyar
Diploma_13.jpgDiamanto-diplomo post 60 jaroj

La 14-an de oktobro 2017 la Medicina Universitato Semmelweis en Budapeŝto transdonis memordiplomojn al tiuj kuracistoj, kiuj finis sian studadon antaŭ 60 jaroj en la hungara ĉefurbo. Diamanto-diplomon ricevis ankaŭ d-ro Imre Ferenczy, kiu ekde 1953 agadas en la Esperanto- movado.

Li  estas honora membro de UEA, longtempe estis komitatano kaj funkciis kiel prezidanto de UMEA. Ĝis nun li ĉeestis entute 40 Universalajn Esperanto-Kongresojn. Li iniciatis organizi ekde 1977 internaciajn medicinajn Esperanto-konferencojn en ĉiu dua jaro.

Ni gratulas d-ron Imre Ferenczy kaj deziras al li pluan sukcesan movadan agadon kaj longan vivon.

Katarina Faragó

Gyémánt diploma 60 év után

Október 14-én a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen Budapesten jubileumi oklevelet adtak át azoknak az orvosoknak, akik 60 évvel ezelőtt végeztek a magyar fővárosban. Gyémánt diplomát kapott dr. Ferenczy Imre, aki 1953 óta vesz részt az eszperantó mozgalomban.

Ő az UEA tiszteletbeli tagja, hosszú ideig volt komitatano és az UMEA elnöke. Eddig 40 eszperantó világkongresszuson volt jelen. Ő kezdeményezte 1977-ben, hogy kétévenként rendezzenek nemzetközi orvos-egészségügyi eszperantó konferenciát.

Gratulálunk dr. Ferenczy Imrének és kívánunk neki további sikeres mozgalmi tevékenységet és hosszú életet.

Faragó Katalin
Az Eszperantó, a középfokún túl FB. csoport időről-időre csoporttalálkozókat szervez, melyeknek célja egymás megismerése, az eszperantó nyelv gyakorlása, valamint az eszperantó mozgalom erősítése.

2017. szeptember 23-án Budapesten a MESZ (Magyarországi Eszperantó Szövetség) székhelyén tartunk programot. A program első részében az eszperantó nyelvet fogjuk gyakorolni. Majd lesz egy kis szünet, amikor lehetőség lesz egymással is beszélgetni. Majd a program következő részében rövid előadások, beszámolók következnek, amelyekkel kapcsolatban lehetőség lesz kérdéseket feltenni, beszélgetni róluk.

Ezek az előadások főleg arról fognak szólni, hogy:
-milyen lehetőségek voltak régen, és ma?
(Például régebben volt az ELTE-n eszperantó szak, valamint voltak mozgalmi nyelvvizsgák)

Ezek nem afféle száraz előadások lesznek! Gyere el Te is, és mondd el véleményed! Nekünk fontos, hogy Te mit gondolsz!

A program teljesen ingyenes, ám aki üdítővel, süteménnyel szeretne kedveskedni az eszmetársainak, annak biztosítunk rá lehetőséget. :-)
__________________________________________________

Helyszín: Thököly út 58-60. Budapest 1146, Magyarország

Időpont: 2017. szeptember 23. szombat 12:0016:00

Program:

12: 30 kezdés, bemutatkozás (akár magyarul, akár eszperantóul)
13: 00 Eszperantó nyelgyakorlás (Paroliga kurso)
Ezt Szilágyiné Erzsike vállalta el.

SZÜNET

14: 10 - Besenyei Anna: Eszperantó szakos voltam c. előadása, beszámolója.
14: 30 Cseh József A mozgalmi nyelvvizsgákról

SZÜNET

15: 10 - Wacha Balázs előadása: "Honna hova?" (jutott az eszperantó szak)

Majd a program zárása

Tisztelt Eszperantisták !

A Magyarországi Eszperantó Szövetség elnöksége nevében mély fájdalommal és őszinte részvéttel tudatom,
hogy 2017. szeptember 5-én  lelkes eszmetársunk, Parkánszkiné Gerő Zsuzsanna tagtársunk elhunyt.
Nyugodjék békében!
Született: 1946.
Köszönet Pásztor Lászlónénak a nekrológ megírásához és az EBK vezetőségének, hogy mindig szeretetteljes, emberbaráti bánásmódban segítették Parkánszkiné Gerő Zsuzsannát.

Tisztelettel:
Nagy János
Magyarországi Eszperantó Szövetség
gazdasági alelnök,
operatív vezető
---------------------------------------------------------------------------------------------

Kedves Eszmetársam!Kedves Barátom!

Mély fájdalommal tudatom, hogy tegnap. 2017. szeptember 5-én visszaadta nemes lelkét a teremtőnek a Király Lajos Eszperantó-Baráti Körünk tagja., Parkánszkiné Gerő Zsuzsanna. Halálát szívproblémák okozták.

Zsuzsikáról:  

Parkánszkiné Gerő Zsuzsanna 1946-ban született. Közgazdasági Technikumban érettségizett. Utána, a nyugdíjazásáig árellenőrként dolgozott. Mozgásszervi fogyatékos gyermekkori komplikációk miatt. 21 éve él boldog házasságban. 2006 óta lakója a miskolci Szépkorúak háza Szociális Otthonnak.1976-tól eszperantista. Baghy Gyula tankönyvéből tanulta meg a nyelvet, bár a nemzetközi nyelvvel történő ismerkedése a Szabó Imre vezette Budapesti Eszperantista Levelező tanfolyam segítségével történt. Vizsgáztatói: Batta Barnabás, és a Pechan házaspár voltak. Az Eszperantó nyelv segítségével nagyon sok jó barátot szerzett. Barátai között szerepeltek ill. szerepelnek: Dr. Bikszádi Ilona, a néhai Dr. Zaletnyik Pál,  Cséti Imre és neje, a „Király Lajos” EBK tagjai és még sokan mások. 1983-ban kötött házasságot Parkánszki Gézával. Ő tanította meg a férjét írni, olvasni. A tanító és tanítvány is jó volt, mert a férj gyöngybetűkkel írta be nevüket az abaújszántói Kalocsay emlékmúzeum vendégkönyvébe 2005.X.8-án. Zsuzsa beszéddel segíti férjét, aki viszont fizikailag segíti feleségét. Férje süketnéma, de egészséges ember. Zsuzsanna asszony a hasonló sorsúaknak levelező tanfolyamot vezetett. Princz Oszkár tankönyvét  feldolgozva feladatlapokat készített, úgy segítette a tanfolyamán résztvevő sorstársait.1987 és 1989 között a jegyzőkönyvvezetője volt Miskolcon az Orvosi Eszperantista Szakcsoportnak. Az Eszperantó nyelv a hobbija.  A szereteten kívül az Eszperantó nyelv és annak használata jelentette neki mindazt, melyért érdemes élni. 2008. február 21-től a MESZ Miskolci Eszperantó csoportjának tagja, a „Király Lajos” EBK barátja.


2017. szeptember 5-én távozott el tőlünk örökre. Csendesen elaludt, nem szenvedett. Temetése szűk családi körben zajlik majd le a család kívánsága szerint, a testvére Sassné Judit ma esti értesítése szerint.
A Király Lajos Eszperantó-Baráti Kör tagságának részvétét nyilvánítottam a férje Parkánszki Géza és a család felé.
Nagyon szerettük őt, mély érzésű ember, nagyon jó barát, nagyon jó ember volt. Nagyon fog hiányozni. Áldás poraira! Nyugodjék békében.

A nekrológot írta: Pásztor Lászlóné,
az EBK, a MESZ és az UEA tagja


Parkanszkine.jpg

Parkánszkiné Gerő Zsuzsanna 1946-2017

Oldal:       >>