Esperanto     Magyar

Muzaiko - tuttempa esperanta retradio
40 176 Ft-ot kaptunk az 1%-okból, amit köszönünk mindenkinek. Továbbra is kérünk mindenkit, hogy segítsék a MESZ-t az adójuk 1%-val. Köszönjük!  


Tisztelt MESZ tagok!

2016. március 15-ig a civil szervezeteknek az alapszabályukat módosítani kell, hogy az új civil törvénynek és az új PTK előírásainak megfeleljenek.
Ezért a Magyarországi Eszperantó Szövetség összehívja rendkívüli küldöttközgyűlését.

Közgyűlés ideje: 2015.12.06. vasárnap 10:00-tól (9 órától regisztráció)
Közgyűlés helye: 1146 Budapest, Thököly út 58-60. OKISZ Székház - Baross terem

A regisztráció ideje alatt lehetőség lesz UEA-tagdíjak, UK részvételi díjak, és MESZ tagdíjak fizetésére.

Közgyűlés napirendi pontjai:

1. A közgyűlési tisztségviselők megválasztása
- levezető elnök
- jegyzőkönyvvezető
- jegyzőkönyv hitelesítői (2 fő)
Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal

2. Napirendi pontok és sorrendjük elfogadása
Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal

3. Közhasznúság (előadó: Nagy János, gazdasági alelnök)
Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal

4. A módosított Alapszabály elfogadása (előadó: Nagy János, gazdasági alelnök)
Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal

A módosított Alapszabály és a közhasznúsági melléklet itt található.

5. Egyebek

Amennyiben a fent jelzett időpontban a közgyűlés határozatképtelen, az Alapszabály V. fejezetének 1.1.7. pontja alapján a közgyűlést 2015. december 6-án 10:30 órai kezdettel ugyanazon a helyen, változatlan napirenddel összehívjuk.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Alapszabály V. fejezetének 1.1.7. pontja alapján az ismételt közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes!

Alapszabályunk értelmében a közgyűlés nyitott, azon bárki részt vehet, a témához hozzászólhat, de szavazni csak a küldötteknek lehet!

A helyszín megközelítése:
A Blaha Lujza térről induló 5-ös, 7-es, 110-es, 112-es autóbuszokkal a Cházár András utcai megállóig.

Budapest, 2015. november 19.

Szabó Imre
Elnök
Magyarországi Eszperantó SzövetségElérhetőségeink:
: Budapest, XIV. ker. Thököly út 58-60.
: 70/932-7464
: hungario@gmail.com
: http://esperantohea.hu/hea/news.php
MEGHÍVÓ

Tisztelt Eszperantisták!

A Magyarországi Eszperantó Szövetség meghívja Önt és kedves családját Zamenhof Ünnepségére, 2015. december 6-án 12 órai kezdettel, az OKISZ Irodaház Károlyi termébe (1146 Budapest, Thököly út 58-60.)

Az Ünnepség programja:

Az érdi Lukin László Zeneiskola ütőhangszeres koncertje
Mézes Gyöngyi vezénylésével

Az ünnepség előtt 11:30-tól lehetőség lesz jövő évi UEA és MESZ tagdíjak, valamint UK részvételi díjak rendezésére.

Az Ünnep zárásaként közösen elmegyünk a Tabánban található Zamenhof-szoborhoz.

Budapest, 2015. november 08.

Tisztelettel,

Magyarországi Eszperantó Szövetség
elnöksége
Dr. Máthé Árpád
(1936. november 8 - 2015. szeptember 14.)

Egy kiváló tudós, aktív eszperantista, dr. Máthé Árpád távozott el tőlünk.
Munkája és tevékenysége nagy űrt hagy maga után.
Gyászolják gyermekei és négy unokája.

De gyászolják hallgatói az ELTE kémia technológia szakon, a magyarországi és a nemzetközi eszperantó mozgalom hívei és támogatói, valamint az unitáriusok, akikhez szoros szálak  fűzték.

Ki is volt valójában Máthé Árpád?

A több évtizedes személyes ismeretségen túl 1992-től több évtizeden keresztül dolgoztunk együtt az eszperantó mozgalomban és, mint unitáriusok vettünk részt az egyházunk tevékenységében.

Ehhez a leghitelesebb a saját maga írott önéletrajza, amelyben kitér gyermekkorára, egyetemi tanulmányaira, sikeres tudományos és szakírói, tankönyvírói munkásságra. Ezt szeretném most feleleveníteni, hogy azok is képet kapjanak Máthé Árpád barátunkról, akik személyesen nem találkozhattak vele.

1936. november 8-án született Nagycenken, ahol édesanyja postamester, míg édesapja állástalan építészmérnök volt. Iskoláit a marosvásárhelyi Bólyai Kollégiumban kezdte, majd a családdal együtt 1944. szeptemberében a közelgő front elől Magyarországra menekültek.

Fiatal korától kezdve két dolog ragadta meg a figyelmét. A szülőktől örökölt szeretete a könyvek és az olvasás iránt, illetve a kémia.

Egyetemi tanulmányait az ELTE vegyész szakán 1955. szeptemberében kezdte meg és élete a vegyészet világában telt el, úgyis, mint sikeres kutató, oktató, tankönyvíró, ösztöndíj alapító, amiért 1997-ben Gróh Gyula díjjal tüntették ki.

1999. február elsejétől ment nyugdíjba.

Munkatársa volt a Magyar Nagylexikonnak, ahol a műanyagok előállításától a környezetvédelem kémiai vonatkozásáig 80 oldalnyi anyagnak ő volt a szerzője a kémiai technológia több száz címszava mellett.

Hallgatóinak összeállította a „Polimértechnológiai kislexikont”.

A kémiai tudományok mellett másik nagy szenvedélye a nemzetközi nyelv, az eszperantó volt. 1975-ben az ELTE Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékén a nyelvészeti és irodalmi szak számára összeállított irodalmi szöveggyűjtemény egyik munkatársa lett.

1992-ben eszperantó szakon egyetemi diplomát szerzett az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen.

Több éven keresztül szerkesztette a „Budapeŝta Informilo” című kiadványt, ami a magyarországi eszperantó mozgalom eseményeiről tájékoztatta rendszeresen mind a magyar, mind a nemzetközi eszperantó mozgalmat.

Legfontosabb műve az 1000 oldal terjedelmű, 3 kötetben összegyűjtött, az eszperantó nyelvű kiadványok bibliográfiája, amely azóta is kézikönyvül szolgál a téma iránt érdeklődőknek, kutatóknak.

Legutolsó személyes találkozásunk Miskolcon volt, ahol a városi könyvtárban egy eszperantó kiállítást nyitottunk meg és ahonnan együtt jöttünk haza vonattal.

Itt tudtam meg, hogy súlyosan beteg és folyamatosan visszavonul az aktív élettől.

Számomra hihetetlenek tűnt, hogy egy ilyen gazdag és sokrétű élet után Árpád kénytelen lesz visszavonulni.

Felesége, dr. Somogyi Csilla vegyészmérnök, biológus szakmérnök volt, akivel együtt alapították 1995-ben a Gerecs Árpád díjat, és aki sajnos 4 évvel ezelőtt súlyos, hosszan tartó betegségben elhunyt. Leánya, Kinga közgazdász és két unokájának az édesanyja. Fia, dr. Máthé András jogász, akinek szintén két gyermeke van.

Mondanunk sem kell, hogy lélekben itt állnak az eszperantisták és a vegyészek, akik még sokáig fognak emlékezni a nagy tudású és emberileg is felejthetetlen dr. Máthé Árpádra.

Budapest, 2015. október 7.

Prof. dr. Nanovfszky György
nyugalmazott nagykövet, egyetemi tanár,
az Universala Esperanto- Asocio tiszteletbeli tagja,
a Magyarországi Eszperantó Szövetség tiszteletbeli elnöke
Oldal:       >>