Esperanto     Magyar

Muzaiko - tuttempa esperanta retradio
40 176 Ft-ot kaptunk az 1%-okból, amit köszönünk mindenkinek. Továbbra is kérünk mindenkit, hogy segítsék a MESZ-t az adójuk 1%-val. Köszönjük!  


Kedves Érdeklődő!

Egy kedves baráti találkozóra szeretnénk meghívni mindenkit - eszperantistákat, nyelvtanulókat, szimpatizánsokat, gyerekeket, fiatalokat, felnőtteket - az 5. IJL - Internacia Junulara Lingvotendaro nevű rendezvényre, mely 2015. július 13-19. között kerül megrendezésre Jászberényben, a volt KISZ-táborban, az erdő szomszédságában.

A pontos programunk megtalálható az IJL honlapján, http://ijl.atw.hu/ melyből néhányat ki szeretnék emelni:

1. Közös csillagvizsgálás!  Távcsöves csillagvizsgálás lesz a táborban, vagy a jászberényi Csillagvizsgálóban, időjárástól és létszámtól függően! Mindent megtudhatunk a csillagokról! Felemelő program lesz, reménykedjünk a tiszta időben!

2. Rendszeresen megszervezzük a „Hétpróbás vetélkedőt” és ezzel is játékossá tesszük az eszperantó nyelv megtanulását. Három csoportra osztva együtt kell megoldani az eszperantó rejtvényt, megtalálni az „espero” kincseket a jelzéseket követve, miközben a tábor közeli adottságait felfedezitek, amit a végén oklevéllel jutalmazunk.

3. Tanárunk a spanyol eszperantista, Rafaelo lesz. Szombat délelőtt egy próbanyelvvizsgán is részt vehetsz, melyen baráti környezetben kipróbálhatod, milyen egy komoly nyelvvizsga, hogy állnád meg a helyed rajta. Természetesen a vizsga végén tanácsokat is adunk, elmondjuk mi volt jó, mi volt rossz. Sikeres próba nyelvvizsga után emléklapot adunk.

4. A délelőtti komoly tanulás után délutánonként szórakoztató és kulturális programjaink lesznek: strandolás, állatkert, városnézés, szalonnasütés, múzeumok látogatása, valamint elmegyünk a Jász Világtalálkozóra.

A honlapra felkerült egy érdekes fotó-összeállítás is a régebbi jászberényi IJL-król, a régi résztvevőknek emlékezetes meglepetés zenével!

Fontos: Ha rászántad magad a részvételre, jelentkezz most, sajnos férőhelyünk véges!
A honlapon lévő jelentkezési lapot mindenképpen töltsd ki!

Mivel programjaink kétnyelvűek lesznek, ezért akkor sem kell megijedni, ha teljesen kezdő vagy.

További információ (programok, díjak, jelentkezés, fényképek, stb.): http://ijl.atw.hu/

Kérdés, kérés esetén írj nekünk a hungario@gmail.com címen!
Jászberény honlapja (magyarul): http://www.jaszbereny.hu/bemutatkozas.php
Jászberény honlapja (eszperantóul): http://www.jaszbereny.hu/espintro.php

Szeretettel,
a szervezők

B E S Z Á M O L Ó

Pécsi Művészkör „Tavaszköszöntő” c. rendezvényen
Dr. Márkus Gábor „Tavasz a Szentföldön „ c. könyvbemutatójáról
Pécs. 2015. április 18.


„Belan tagon! Elkore mi salutas vin ĉiujn!” 
Hangzott el az eszperantó nyelvű köszöntés a Pécsi Művészkör: Írók, Költők Baráti Társasága elnökétől Eszes Máriától a Művészkör összejövetelén a Civil Közösségek Házának dísztermében 2015. április 18-án.

A köszöntés apropója volt a Magyarországi Eszperantó Szövetséggel, mint civil szervezettel kialakult kulturális kapcsolat a művész világban, melynek megerősítésére a„Tavaszköszöntő” c. rendezvény  adott alkalmat.

A Művészkör díszvendégül hívta meg Dr. Márkus Gábor urat a Nemzetközi Eszperantó Világszövetség magyarországi képviselőjét a „Tavasz a Szentföldön” c. könyv íróját. A japánul, kínaiul, koreaiul, angolul, oroszul, eszperantóul beszélő professzor úr igen nagy sikert aratott a könyvbemutatóval egybekötött vetítéses előadásával, melyben beszámolt jeruzsálemi, betlehemi, galileai utazásairól és az eszperantó nyelv, mint híd nyelv fontos szerepéről a világkongresszusokon a nemzetközi kommunikációban.

A nagy létszámú közönség részt vehetett az irodalom, képzőművészet és zene programban, melyben bemutatkoztak a Művészkör alkotói. Az eszperantó nyelvű versek elhangzása figyelemfelkeltő volt a közönség érdeklődő köreiben oly annyira, hogy a kvíz játékban is aktívan részt vettek. Természetesen a nyertes eszperantó jellegű ajándékot kapott emlékbe.
Feladatként egy magyar költő ismert versének címét kellett kitalálni.
A rendezvényt színesítette a festménykiállítás.

A zene világába a komlói FŐNIX szárnyán a kamarakórus repítette el a közönséget. A vendég tiszteletére eszperantó nyelvű dalok is elhangzottak Cs. Gillich karnagy vezetésével.

A rendezvényen meghívott vendégként Nagy János a Magyarországi Eszperantó Szövetség alelnöke a jászberényi nyelvi tábor főszervezője balesete miatt nem tudott részt venni, így a nyári tábor propagálását a Művészkör elnökétől hallhatta a közönség.
A pécsi vasutas eszperantó klub vezetője Móró Alfonz is tájékoztatást adott a vasutasok eszperantó találkozóiról és a klub eszperantó életéről.

A rendezvényt több civil szervezet vezetői megtisztelték jelenlétükkel. Voltak, akik nosztalgiáztak, hisz 30 éves ismeretség került elő az eszperantóhoz kapcsolódva.
Bebizonyosott, hogy Pécsett még él az aktív eszperantó élet emléke.
Reméljük, hogy ezzel a rendezvénnyel a pécsi Művészkör is hozzájárult ahhoz, hogy a rendezvény résztvevői ismerőseiknek is továbbítják élményeiket a „Tavaszköszöntő” magyar és eszperantó nyelvű programról.

A pécsi Művészkör köszönetet mond a Budapesti Orvos - Egészségügyi Szakcsoport vezetőjének Dr. Farkas Juliannának az ajándékokért, melyek kiosztásra kerültek. Visszajelzésekből tudom, hogy az eszperantó – magyar nyelvű lélekemelően szép bölcs gondolatok sok embernek szereztek örömet.

Köszönet még Dr. Molnár Lajosnak, Nagy Kornéliának, Szabó Imrének, Domokos Imrének a versek fordításáért.

Köszönet Dr. Márkus Gábor professzor úrnak, hogy elfogadta a felkérést és érdekfeszítő előadásával lebilincselte a pécsi közönséget.

Az idő rövidsége miatt vendégünknek –Eszes Mária a rendezvény házigazdája, mint idegenvezető- egy kis városnéző séta keretében csak a török kori emléket a Jakováli Hasszán Dzsámit mutathatta be, de remélhetőleg a jövőben még lesz alkalom Pécs Európa kulturális fővárosának világörökség részeivel is megismertetni a Művészkör kedves vendégeit.


Készítette:

Eszes Mária a pécsi Művészkör elnöke

Pécs, 2015. ápr. 25.

2015_Pecs_Tavaszkoszonto_002.jpg 2015_Pecs_Tavaszkoszonto_003.jpg

2015_Pecs_Tavaszkoszonto_004.jpg 2015_Pecs_Tavaszkoszonto_005.jpg

2015_Pecs_Tavaszkoszonto_006.jpg 2015_Pecs_Tavaszkoszonto_009.jpg

2015_Pecs_Tavaszkoszonto_010.jpg 2015_Pecs_Tavaszkoszonto_016.jpg 2015_Pecs_Tavaszkoszonto_017.jpg
IMPRESOJ EN HUNGARIO

Laŭ la invito de d-ro Márkus Gábor, nia komitatano en la UEA, la korea redaktorino de
„LA LANTERNO AZIA” vizitis Hungarion kun ŝia edzo kaj ili kune ĉeestis la kunvenon
en la Szegeda Esperanto Rondo. Jen la impresoj de la redaktorino pri Szeged.

Unuafoje post mia esperantistiĝo, kun granda antaŭĝuo mi kaj mia edzo (JEON
Daebong) el Koreio vojaĝis al Eŭropo, por helpi la laboron de Interkultura Centro
Herzberg (ICH) en Germanio kiel volontuloj dum 3 monatoj (3.2~5.29, 2015). Je la okazo
feliĉe mi povis viziti la belan kaj klasikan urbon Budapest, Hungario por 20 tagoj
(3.25~4.13), dank’ al la bonvenigo kaj la gastigo de d-ro MARKUS Gabor, konata jam
antaŭ jaroj. Kaj dum la restado mi estis invitita de JO Zefiro, estro de Sudhungara Szegeda
Esperanto-Rondo (SZER) en la 11-a de aprilo. Do mi havis ŝancon sperti alian urbon.

En la bela vetero kun brila suno, mi kun mia edzo kaj la familianoj de d-ro MARKUS
kvinope veturis per trajno, ĝuante la printempan pejzaĝon ekster la fenestro. La urbo
Szeged estis kviete bela kun la rivero Tisza kaj la fama Szeged Universitato estis tre
fierplena kun du famaj statuoj. Unu estas la sciencisto SZENTGYÖRGYI Albert,
eksprezidanto de la universitato kiu ricevis medicinan Nobel-premion pro la invento de
vitamino C. La alia estas la statuo de la fama poeto JÓZSEF Attila, kies naskiĝtago estis
ĝuste tiu tago.

En Hungario mi aŭdis pri tri poeto-statuoj en tri lokoj: Parlamentejo en Budapest,
Szeged Universitato kaj Balaton-Lago, kaj poste eksciis, ke tiuj tri statuoj estas nur pri la
poeto JÓZSEF Attila. Estis mirinde, kiom amata kaj respektata de hungaroj estas tiu
poeto!

Je la 2a p.t.m. la kunsido de SZER komenciĝis en la provinca biblioteko de Szeged.
Unue d-ro MARKUS prelegis pri sia unujara vivo en Koreio kun fotoj, inkluzive la
sperton instrui Esperanton en la universitato Indramang en la monto Jiri. Rigardante ilin,
mi, forestanta jam ĉ. 40 tagojn, momente enfalis en la sopiradon al Koreio. Sekvis
voĉlegadoj pri la belaj poemoj de JÓZSEF Attila, eble rememore lian naskotagon, kaj s-ino
Zsofia Korody prezentis pri ICH, en kiu ŝi laboras kiel ĝenerala sekretario. Poste estis
mia vico. Mi kiel redakciano de la revuo ‘Lanterno Azia’ de Korea Esperanto-Asocio
prezentis, kiel KEA kaj la redakcianoj klopodas eldoni la revuon ĉiumonate, kaj emfazis
ĝian regulan eldonon, ĉar tio mem restos kiel la historio de la Esperanto-movado. Kaj mi
ankaŭ menciis pri la manko de junuloj en la movado, kaj samtempe kun ĝojo trovis
kelkajn junulojn tie, kiuj fariĝos esperoj de hungara Esperantujo. Mi esperas, ke ili mem
povos konduki la Esperanto-movadon de Hungario en proksima estonteco, kaj ke SZER
multe progresos kun ili.

CHO Myung-ja (Ĝoja) / prez. de KEA-redakcio

P1640294.JPG P1640325.JPG
Oldal:       >>