Esperanto     Magyar

Muzaiko - tuttempa esperanta retradio
40 176 Ft-ot kaptunk az 1%-okból, amit köszönünk mindenkinek. Továbbra is kérünk mindenkit, hogy segítsék a MESZ-t az adójuk 1%-val. Köszönjük!  


Tisztelt MESZ-tagok!

A Magyarországi Eszperantó Szövetség összehívja közgyűlését.

Közgyűlés ideje: 2016.11.06. vasárnap 10:00-tól (9 órától regisztráció)

Közgyűlés helye: 1146 Budapest, Thököly út 58-60. OKISZ Székház

Közgyűlés napirendi pontjai:

1. A közgyűlési tisztségviselők megválasztása

- Szavazatszámláló és Választási Bizottság

- levezető elnök

- jegyzőkönyvvezető

- jegyzőkönyv hitelesítői (2 fő)

Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal

2. Napirendi pontok és sorrendjük elfogadása

Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal

3. A MESZ 2012-2016. évi rövid szakmai és pénzügyi beszámolója (előadó: Nagy János, gazdasági alelnök)

Kérdések, hozzászólások

4. Elnökségi és Ellenőrző Bizottsági tagjelöltek bemutatkozása

Kérdések, hozzászólások

5. Elnökségi tagok megválasztása

6. Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása

SZÜNET

A szünetben:

a. Az Elnökség tagjai félrevonulva maguk közül megválasztják az elnököt és a két alelnököt

b. Az Ellenőrző Bizottság tagjai félrevonulva maguk közül megválasztják az elnököt

c. Az 50 éves mozgalmi tagsággal rendelkező eszperantisták emléklapjának kiosztása

7. Elnökségi határozat bejelentése az elnök és az alelnökök személyéről, a közgyűlés jóváhagyása

8. Ellenőrző Bizottsági határozat bejelentése az elnök személyéről, a közgyűlés jóváhagyása

9. Egyebek

Amennyiben a fent jelzett időpontban a közgyűlés határozatképtelen, az Alapszabály 5. fejezet 1.1.11. pontja alapján a közgyűlést 2016. november 6-án 10:30 órai kezdettel ugyanazon a helyen, változatlan napirenddel összehívjuk.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Alapszabály 5. fejezet 1.1.11. pontja alapján az ismételt közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes!

Alapszabályunk értelmében a közgyűlés nyitott, azon bárki részt vehet, a témához hozzászólhat, de szavazni csak a küldötteknek lehet!

A helyszín megközelítése:

A Blaha Lujza térről induló 5-ös, 7-es, 110-es, 112-es autóbuszokkal a Cházár András utcai megállóig.

Budapest, 2016. október 17.


Szabó Imre
Elnök
Magyarországi Eszperantó Szövetség

Elérhetőségeink:

Budapest, XIV. ker. Thököly út 58-60.
70/932-7464

hungario@gmail.com


googlemaps1.pnggooglemaps2.png

Nyelvek Európa Napja - Beszámoló

Mint minden évben, így hagyományként az idén is csatlakozott a Magyarországi Eszperantó Szövetség az Országos Idegennyelvű Könyvtár programjához a "Nyelvek Európa Napja" alkalmából. Nagy János a Szövetség alelnöke köszöntötte és megnyitotta a rendezvényt.

A rendezvény címe: „Egy többnyelvű fordító tapasztalatai” Dr. Dudich Endre professzor érdekfeszítő írását a pécsi Művészkör Civil szervezet vezetőjének , Eszes Máriának tolmácsolásában hallhatta az érdeklődő közönség. Az előadás betekintést adott a Magyarországi Eszperantó Szövetség tiszteletbeli elnökének sokoldalú egyéniségéhez, többnyelvű műfordításaihoz, bölcs gondolataihoz.

A műsort még színesítette Horváth József kiváló, magas színvonalú, nagy értékű műfordító könyvbemutatóval egybekötött előadása, aki Móricz Zsigmond : "Légy jó mindhalálig" c.regény fordításának rejtelmeit ismertette.

Majd Rideg Sándor: „Indul a bakterház”c. filmjéből humoros részlet bejátszása következett, melynek fordításáról Horváth József műfordítótói bravúrról kapott tájékoztatást az érdeklődő közönség. A nyelvek napi megemlékezés jó hangulatban zárult Schimmer Attila eszperantista énekes előadóművész CD dalaival.

Budapest, 2016. 10. 06. Nagy János
Magyarországi Eszperantó Szövetség
gazdasági alelnök
operatív vezető

---------------------------------------------------------------------------------

La Eŭropa Tago de Lingvoj - Raporto

Ankaŭ en ĉi tiu jaro la Hungaria Esperanto -Asocio aliĝis al la programo de la (OIK) Landa Fremdlingva Biblioteko en Budapeŝto okaze de la Eŭropa Tago de Lingvoj. Johano Nagy la vicprezidanto de Hungaria Esperanto-Asocio salutis kaj malfermis la aranĝaĵon.

La titolo de la aranĝaĵo estis: " La spertoj de la plurlingva tradukanto." La verkaĵon de Profesoro D-ro Endre Dudich prelegis S-ino Mária Eszes la prezidanto de Arta Rondo el urbo Pécs. La interesa prelego tre plaĉis al la publiko. Dum la prelego oni povis ekkoni pli bone la filozofiajn pensojn de la profesoro, kiu estas la honora prezidanto de Hungaria Esperanto -Asocio.

La programon kolorigis S-ro Jozefo Horváth la altnivela valora, arttradukisto, kiu prezentis sian tradukitan libron de fama hungara verkisto Zsigmond Móricz. La titolo de la romano estas: "Estu bona ĝismorte". La tradukisto kondukis nin en la misteron de la tradukado.

Poste la publiko povis spekti la parton de la humura, fama hungara filmo de Sándor Rideg: "Ekiras la relgardista domo". La Eŭropa Tago de Lingvoj okazis bonhumore, gaje.

Finfine la publiko povis aŭskulti la belagajn kantojn de la fama Esperantista deklamisto S-ro Attila Schimmer el kompaktdisko (CD).

Kun estimo :
Johano Nagy
Vicprezidanto de HEA
La 26-a de septembro 2016.


Nyelvek_Europai_Napja_2016_1.jpg Nyelvek_Europai_Napja_2016_2.jpg

Nyelvek_Europai_Napja_2016_3.jpg Nyelvek_Europai_Napja_2016_4.jpg

M E G H Í V Ó

Minden érdeklődőt szeretettel várunk a Nyelvek Európai Napja hivatalos ünnepségére
2016. szeptember 26-a hétfőn  17:00 órától 18:30 -ig az Országos Idegennyelvi Könyvtárban.

A rendezvényünk fő címe : Dr. Dudich Endre prof. :  "Egy többnyelvű fordító tapasztalatai" -  a Magyarországi Eszperantó Szövetség tiszteletbeli elnökétől.
Előadó: Eszes Mária a Pécsi Művészkör elnöke

Horváth József műfordító: "Légy jó mindhalálig" c. eszperantó nyelvű könyvének bemutatása és dedikálása.

Majd ezt követően "Indul a bakterház" c. film rövid bejátszásával  az új könyv eszperantó nyelvű műfordításának ismertetése.

Schimmer Attila énekes, előadóművész új eszperantó nyelvű dalainak meghallgatása DVD -ről.

A műsor változás jogát fenntartjuk.

Üdvözlettel:
Nagy János
Magyarországi Eszperantó Szövetség
gazdasági alelnök
operatív vezető
0670-932-7464
Oldal:       >>