Esperanto     Magyar

Muzaiko - tuttempa esperanta retradio
40 176 Ft-ot kaptunk az 1%-okból, amit köszönünk mindenkinek. Továbbra is kérünk mindenkit, hogy segítsék a MESZ-t az adójuk 1%-val. Köszönjük!  


MEGHÍVÓ a MESZ Zamenhof - ünnepre

Időpont: 2016. december 18. (vasárnap)

Helyszín: OKISZ Irodaház, Baross-terem
Budapest, 1146 Thököly út 58-60.

Délelőtti program:

11:00 – Eszperantó himnusz

11:02 – Nagy János köszöntője és emlékezés  Prof. Dr. Dudich Endrére

11:04 – Nekrológ Prof. Dr. Nanovfszky György írásával

11:15 – Prof. Dr. Dudich Endre verseinek szavalása

11:20– Eszes Mária elnöki, ünnepi beszéde

11:30– Karácsonyi dalok 

11:40– A négy gyertya címmel színdarab előadása

11:55– Ünnepség zárása

A műsor színvonalát emeli Matus Mihály pánsíp és tárogató előadóművész.

Délutáni program:

Az ünnepség után koszorúzás a Tabánban.

Budapest, 2016-11-28

Tisztelettel:

Nagy János
Magyarországi Eszperantó Szövetség     
gazdasági alelnök, operatív vezető
szervező
----------------------------------------------------------------------------

INVITILO al la

Zamenhof - festo de HEA


Dato: La 18-an de decembro 2016 (dimanĉo)

Loko: OKISZ Oficeja domo, Salono - Baross
1146 Budapeŝto, la strato Thököly No 58-60.

Antaŭtagmeza programo:

11:00 – Himno de Esperanto

11:02 – Saluto de Johano Nagy kaj memoro pri Profesoro D-ro Endre Dudich

11:04– Nekrologo verkita  de Profesoro D-ro György Nanovfszky

11:15– Prelego de la poemoj de Profesoro D-ro Endre Dudich

11:20– Solena parolado de la prezidantino, S-ino Mária Eszes

11:30– Kristnaskaj kantoj

11:40– La prelego de la teatraĵo „La kvar kandeloj”

11:55– Fermo de la festo

La nivelon de la programo plialtigas S-ro Mihály Matus, pajnoŝalmo- kaj turka fluteto-artisto.

Posttagmeza programo:

Post la solenaĵo estos florkronado en Tabán.

Budapeŝto, la 28-a de novembro 2016.

Kun estimo:

Johano Nagy
ekonomia vicprezidanto de HEA
celcentra gvidanto
organizanto


googlemaps1.pnggooglemaps2.png

Tisztelt Eszperantisták!

A 2016.november 06-án megtartott tisztújító Küldöttközgyűlésen a küldöttek az alábbi tisztségeket szavazták meg 2016 -2020 időszakra.

Elnökség
Elnök: Eszes Mária Erzsébet
Általános alelnök: Lindwurm Edit
Gazdasági alelnök, operatív vezető: Nagy János
Tagok: Sereghyné Zengő Enikő, Eszényi József

Ellenőrző Bizottság
Elnök: Récsányi Judit
Tagok: Ködmön Károlyné, Tötösné Gados Zsuzsanna

Szavazatszámláló és Választási Bizottság
Elnök: Ködmön Károlyné
Tagok: Dr. Molnár Lajosné dr. Farkas Julianna, Lelikné Ombodi Orsolya


Nagy János
Magyarországi Eszperantó Szövetség
gazdasági alelnök,
operatív vezető
Tisztelt Tagság!

A Magyarországi Eszperantó Szövetség mély fájdalommal tudatja, hogy az eszperantó mozgalmat óriási veszteség érte.

Megrendülve búcsúzunk prof. Dr. Dudich Endrétől az UEA tiszteletbeli tagjától és a Szövetség tiszteletbeli elnökétől, a geológustól, a nagyérdemű tiszteletre méltó szeretett személytől, kinek emléke örökre szívünkben él. Életfilozófiája példaértékű és felejthetetlen marad az utókornak.

Dr. Dudich Endre 2016. nov. 3-án életének 83. évében hagyta el a földi életet.

Temetése 2016. nov. 28-án de. 9.45-kor lesz Budapesten a Farkasréti temetőben a Makovecz teremben.

Egyben sajnálattal adunk tájékoztatást arról, hogy Dr. Dudich Endre neje 2016. okt. 8-án elhunyt és temetése okt. 28-án volt, melyről nem kaptunk értesítést.

Legyen nekik könnyű a föld.
Nyugodjanak békében.

Elnökség nevében:
Eszes Mária Erzsébet
MESZ elnök

Dr. Dudich Endre _01.JPG

Obstine, ne, ne!

DUDICH  E.

TAMEN

Eĉ se nia hejmo estas forbrulita,
l’afero ankoraŭ ne estas finita.

Eĉ  se la ĉielo estus faligita,
Tamen ĉio ĉiam estas refarita.

Preĝejo, lernejo estas detruitaj?
Katedral’ kaj „uni’  estos konstruitaj!

Tiu grandpotenco, kiu nin okupas,
Nekonscie sian propran tombon foŝas.

Oni nin sovaĝe je sep pecoj tranĉas?
El tio tamen sep novaj branĉoj kreskas.

Kion ne detruis la bomboj kaj tankoj,
Tion  neniigas nun avidaj bankoj.

Ili malpurigas  la teron kaj akvon,
Foraĉetas de ni ĉiun monton, valon.

Kiu forigas el ni’ eĉ la memrespekton,
Per tio li faras la plej gravan pekon.

Eĉ  se venas ŝuldo, bankroto, mizero,
Tanen ni survivos, komencos de zero.

Ni ne  dependos de kapital-banditoj,
Malaperos de ni tiuj parazitoj.

Se ni  povas solvi  la propran  problemon,
Tiam, sed nur tiam, havos dian benon.

For all that

Even if our home is burnt down many times
Our enemies should not be satisfied.

Even if the heaven  falls upon our heads,
We shall begin once more, anew, always!

Are our churches and schools completely destroyed?
Cathedral and uni will be built instead.

If a mighty empire would occupy our state,    
it would only promote its destiny and fate.

Cruel fiends would cut us up to seven pieces?
That would only give rise of seven new branches.

What has not been distroyed by  guns,bombs and tanks,
will be simply swallowed by  greedy big banks.

They would buy at low price our mountains and valleys,
polluting the soil, the air, the waters.

He who kills in us the healthy self-respect
is worse than  who is forbidding our prayers.

May come bankrupcy, collapse, and shame,
we shall survive, always, all the same.

Our future must not be capitalism,
this is the instinct of life, not heroism.

if we themselves will be the problems  all the same resolving,
then, but only then, would we get divine blessing.

Csakazértis!

MÉGIS

Még ha az otthonunk százszor porig ég is,
ne higgye az ártó, hogy most már elég is.

Ránk szakadhat még a magasságos ég is,
Megint, mindig, mindent újrakezdünk  mégis.

Oda a templomunk és az iskolánk is?
Akkor majd egyetem lesz, és katedrális!

Ha egy nagyhatalom hazánk  leigázza,
ezzel akaratlan saját sírját ássa.

Ádáz ellenségek hét felé ha vágnak,
csak életet adnak megannyi új ágnak.

Amit még meghagytak a bombák és tankok, azt most kamatostól elvégzik a bankok.

Megvesznek alólunk  hegyet, síkot, völgyet
Beszennyeznek   vizet, levegőt és földet.

KI az önbecsülést szivünkből kiirtja,
bűnösebb, mint aki imáinkat tiltja.

Jöhet   államcsőd és akár végszükség is,
mindent túlélünk és újrakezdünk mégis.

A jövőnk nem múlhat maffián, se trösztön.
S ez nem hősiesség, csupán életösztön.

Ha mégis megoldjuk az összes problémát,
akkor, de csak akkor, kapunk istenáldást.


DUDICH Endre 2006 aug.20

Oldal:       >>