Esperanto     Magyar

Muzaiko - tuttempa esperanta retradio
40 176 Ft-ot kaptunk az 1%-okból, amit köszönünk mindenkinek. Továbbra is kérünk mindenkit, hogy segítsék a MESZ-t az adójuk 1%-val. Köszönjük!  


Tisztelt MESZ-tagok!

A Magyarországi Eszperantó Szövetség összehívja közgyűlését.

Közgyűlés ideje: 2016.05.08. vasárnap 10:00-tól (9 órától regisztráció)
Közgyűlés helye: 1146 Budapest, Thököly út 58-60. OKISZ Székház - Károlyi terem

Közgyűlés napirendi pontjai:

1. A közgyűlési tisztségviselők megválasztása
- levezető elnök
- jegyzőkönyvvezető
- jegyzőkönyv hitelesítői (2 fő)
Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal

2. Napirendi pontok és sorrendjük elfogadása
Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal

3. A MESZ 2015. évi egyszerűsített éves beszámolója (előadó: Nagy János, gazdasági alelnök)
Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal

4. A MESZ 2015. évi pénzügyi jelentése és 2016. évi költségvetési terve (előadó: Nagy János, gazdasági alelnök)
Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal

5. A MESZ Ellenőrző Bizottságának 2015. évi jelentése (előadó: Récsányi Judit, az Ellenőrző Bizottság elnöke)
Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal

6. A MESZ 2015. évi szakmai beszámolója (előadó: Lindwurm Edit, általános alelnök)
Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal

7. A MESZ 2015. évi nemzetközi szakmai beszámolója (előadó: Dr. Márkus Gábor)
Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal

8. Tagszervezetek beszámolói

9. Egyebek

Amennyiben a fent jelzett időpontban a közgyűlés határozatképtelen, az Alapszabály 5. fejezet 1.1.11. pontja alapján a közgyűlést 2016. május 8-án 10:30 órai kezdettel ugyanazon a helyen, változatlan napirenddel összehívjuk.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Alapszabály 5. fejezet 1.1.11. pontja alapján az ismételt közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes!

Alapszabályunk értelmében a közgyűlés nyitott, azon bárki részt vehet, a témához hozzászólhat, de szavazni csak a küldötteknek lehet!

A helyszín megközelítése:

A Blaha Lujza térrő induló 5-ös, 7-es, 110-es, 112-es, 239-es autóbuszokkal a Cházár András utcai megállóig.

Budapest, 2016. április 12.

Szabó Imre
Elnök
Magyarországi Eszperantó Szövetség

Elérhetőségeink:

: Budapest, XIV. ker. Thököly út 58-60.
: 70/932-7464
: hungario@gmail.com
: http://esperantohea.hu/hea/news.php


googlemaps1.pnggooglemaps2.png

Karaj kolegoj,

hodiaŭ, la 4a de januaro, estis la unua labortago en Roterdamo de Veronika Poór, kiun ni elektis por sekvi Osmo-n kiel Ĝenerala Direktoro.

Laŭ la kontrakta interkonsento kun Veronika, ŝi laboros ĝis la fino de aprilo kiel Vica Ĝenerala Direktoro, kaj ekde la 1-a de majo kiel plena Ĝenerala Direktoro. Ŝi kaj Osmo proksime kunlaboros en la venontaj monatoj pri la transdono de scioj kaj respondecoj. (Mi estas tre feliĉa, ke ili jam sufiĉe multe kunlaboris en la aŭtunaj monatoj, kiam Veronika restis plurajn semajnojn en Roterdamo.)

Feliĉan novan jaron al ĉiuj!

Mark Fettes, prezidanto de UEA
NOVJARA MESAĜO DE LA PREZIDANTO DE UEA

LABORI POR PACO EN MALPACA MONDO


La pasintan jaron ombris militoj kaj atencoj. Sirio, Irako, Jemeno;
Sud-Sudano, Niĝerio, Centrafrika Respubliko; Mjanmao, Pakistano,
Afganio; Ukrainio, Meksiko, Kolombio… en ĉiuj kontinentoj, miloj da
homoj mortis perforte, per bomboj kaj pafiloj, en daŭrantaj konfliktoj
diversspecaj. Teror-atakoj amase mortigis civitanojn en Ankaro,
Garisso, Bejruto, Parizo, Tunizo, San-Bernadino. Pri kelkaj el tiuj
tragedioj oni vaste raportis; pri aliaj nur malmulte. Sed pri rapidaj
kaj facilaj solvoj oni ne povas paroli, ĉar temas pri fruktoj de
longa malpaca historio.

Tiu malpaca historio estas la fono, sur kiu aperis kaj disvolviĝis
nia movado por "lingvo neŭtrale homa". Ni ĉiuj konas la alvokojn de
Zamenhof, ke ni, "pacaj batalantoj", laboru por starigi "unu grandan
rondon familian" en kiu ĉiuj homoj kaj popoloj povus senti sin
sekuraj kaj juste traktataj. Sed ni ne forgesu, ke li faris tiujn
alvokojn fronte al kruelaĵoj, kiuj hante similas tiujn de la nuna
mondo. Jam en la dua Universala Kongreso en Ĝenevo, 1906, li elvokis
la eventojn en sia ruslanda patrujo:

"Terura estas la stato de aferoj en la multelingva Kaŭkazo, terura
estas la stato en la Okcidenta Rusujo. Malbenita, milfoje malbenita
estu la intergenta malamo! Kiam mi estis ankoraŭ infano, mi, en la
urbo Bielostok, rigardadis kun doloro la reciprokan fremdecon, kiu
dividas inter si la naturajn filojn de sama lando kaj sama urbo. Kaj
mi revis tiam, ke pasos certa nombro da jaroj, kaj ĉio ŝanĝiĝos
kaj boniĝos. Kaj pasis efektive certa nombro da jaroj, kaj anstataŭ
miaj belaj sonĝoj mi ekvidis teruran efektivaĵon: en la stratoj de
mia malfeliĉa urbo de naskiĝo sovaĝaj homoj kun hakiloj kaj feraj
stangoj sin ĵetis kiel plej kruelaj bestoj kontraŭ trankvilaj
loĝantoj, kies tuta kulpo konsistis nur en tio, ke ili parolis alian
lingvon kaj havis alian gentan religion, ol tiuj ĉi sovaĝuloj. Pro
tio oni frakasis la kraniojn, kaj elpikis la okulojn al viroj kaj
virinoj, kadukaj maljunuloj kaj senhelpaj infanoj! Mi ne volas rakonti
al vi la terurajn detalojn de la bestega Bielostoka buĉado; al vi kiel
al Esperantistoj mi volas nur diri, ke terure altaj kaj dikaj estas
ankoraŭ la interpopolaj muroj, kontraŭ kiuj ni batalas."

Kompreneble Zamenhof ne povis antaŭvidi, kiom pli teruraj kaj amasaj
estos la suferoj de viktimoj en la unua kaj dua mondmilitoj, kiam
pereos i.a. liaj propraj familianoj.  Sed li jam komprenis, kiel li
diris la postan jaron en la londona Gildhalo, ke "longe daŭros ankoraŭ
malluma nokto sur la tero", antaŭ ol "la homoj ĉesos esti lupoj unuj
kontraŭ aliaj".

Kiel ni esperantistoj kondutu, fronte al tiuj realaĵoj? Evidente ni
ne estas imunaj kontraŭ antaŭjuĝoj kaj misperceptoj pri niaj
kunhomoj; ĉiu el ni dividas, certagrade, la valorojn kaj vidpunktojn
de siaj etno, socia klaso, amaskomunikila medio kaj simile. Iĝante
esperantisto, oni ne demetas siajn aliajn identecojn. Tiel eblas, ke
esperantistoj tiriĝas al malsamaj flankoj en diversaj konfliktoj, aŭ
pli spontane sentas solidarecon kun iuj viktimoj ol kun aliaj. Tiel
eblas, ke ankaŭ en Esperanto foje aperas esprimoj de maltoleremo,
malrespekto, eĉ malamo.

Lerni Esperanton estas efektive nur unu paŝo sur longa, preskaŭ
senfina vojo al homaraneco. La lingvo donas al ni multon: esprimilon,
komunikilon, kulturbazon, tradiciaron; unuvorte, komunumon. Sed, por
citi Zamenhof denove: "Ni ne kredas, ke neŭtrala fundamento faros el
la homoj anĝelojn." Nia komunumo estas lernejo, en kiu la lernantoj
estas samtempe la instruistoj, en kiu la studfakoj kovras la tutan
vivon de la homaro, en kiu la fina diplomo neniam estas atingita.
Esperanto provizas fundamenton, konstrumaterialojn; ni faras la
ceteron mem, laŭ niaj povoj.

Tiuj povoj ankoraŭ ne etendiĝas al la ĉesigo de militoj, kiel revis
Zamenhof. Ni dividas la timojn kaj la sentojn de la ordinaraj homoj,
kiujn trafas la minaco de bomboj kaj kugloj. En niaj diversaj
hejmlokoj, ni venas al diversaj starpunktoj pri la politikaj kaj
sociaj demandoj, kiuj naskas teroron kaj militon. Sed kiel
esperantistoj, ni povas strebi al solidareco, al reciproka kompreno,
al kunlaboro kaj kunlernado nelimigitaj de haŭtkoloro, kredo, kulturo.
Al la detruado ni povas kontraŭmeti konstruadon; al la klopodoj disigi
kaj marĝenigi homojn ni povas respondi per malfermitaj brakoj kaj
pordoj.

Kiel fari tion pli efike, pli konsekvence, pli bone – jen grava
demando por la 101-a Universala Kongreso en Nitro. Sub la temo "Socia
justeco — lingva justeco" ni havos okazon repripensi la laboron de
la esperantistoj por pli paca mondo. Ni ja ne estas solaj en tiu
laboro; amaso da movadoj, multe pli ol en la tempo de Zamenhof,
dividas niajn valorojn kaj niajn celojn, se ne ankoraŭ nian lingvon.
Malfermante nian modestan memlernejon al iliaj ideoj kaj atingoj,
enplektante ilin en niajn diskutojn kaj planojn, ni samtempe
plifirmigos nian pozicion en la tuthomara strebado por paco kaj
justeco.

Mi deziras al ĉiuj esperantistoj pacan kaj solidarecan jaron 2016!

MARK FETTES

Oldal:       >>